Archiwum z dnia: 21 lipca 2019

DOŚWIADCZYĆ OBJAWIENIA BOGA W NAJGORĘTSZEJ PORZE DNIA

21.07.2019, niedziela

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Rodzaju 18, 1-10a

Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie.
A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: «O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego». A oni mu rzekli: «Uczyń tak, jak powiedziałeś». Abraham poszedł więc śpiesznie do namiotu Sary i rzekł: «Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki». Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Zapytali go: «Gdzie jest twoja żona, Sara?» – Odpowiedział im: «W tym oto namiocie». Rzekł mu jeden z nich: «O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona, Sara, będzie miała wtedy syna».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Bóg żywy przyszedł do Abrahama w najgorętszej porze dnia. W warunkach Bliskiego Wschodu to czas sjesty, czas odpoczynku i ochrony przed palącym słońcem. W takiej porze Jezus spotkał się także z Samarytanką i dotknął jej niespełnionych pragnień. Abraham okazał się człowiekiem gościnnym i pragnącym wesprzeć podróżujących: Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego. Abraham okazał się człowiekiem dobrym i wielkodusznym, a Bóg żywy nie da się prześcignać w hojności. Bog żywy kocha ludzi hojnych i wielkodusznych. Czy jesteś człowiekiem hojnym i wielkodusznym? Czy potrafisz wyjść poza swoje niedogodności aby usłużyć drugiemu?
  • Bóg zna pragnienia ludzkiego serca i na nie odpowiada. Dla Samarytanki było to pragnienie głębokiej, oblubieńczej miłości, dla Abrahama wielkim pragnieniem było posiadanie syna. Patriarcha był człowiekiem bogatym, sytym dóbr materialnych, ale nie miał komu tego bogactwa zostawić. Nie miał tego, co nadawałoby mu sens życia. Jeden z podróżujących powiada do Abrahama: O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona, Sara, będzie miała wtedy syna. Bóg wie, że pragnienia ludzkiego serca są bardzo ważne. To brama do przekraczania siebie. Jakie są twoje niespełnione marzenia? Czego pragniesz, co nadawałoby sens twojemu życiu?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci, że Twoim największym pragnieniem było pełnienie woli Ojca. Dziekuję, że odpowiadasz na moje pragnienia.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?