Archiwum z dnia: 25 lipca 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM I DOJRZEWAĆ DO POSTAWY SŁUŻENIA

25.07.2019, czwartek , św. Jakuba, Apostoła

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 20,20-28

Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła.
On ją zapytał: „Czego pragniesz?”
Rzekła Mu: „Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”.
Odpowiadając Jezus rzekł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?”
Odpowiedzieli Mu: „Możemy”.
On rzekł do nich: „Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował”.
Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci.
A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: „Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Św. Jakub, patron dzisiejszego dnia, miał zaradną matkę, która chciała synowi załatwić posadkę. Matka, wiadomo, zawsze pragnie dla dzieci tego, co w jej mniemaniu najlepsze. Wyobraża sobie królestwo Jezusa na sposób ludzki i po ludzku chce zabezpieczyć synom (drugim był św. Jan Ewangelista) dostatnie życie. Co dam, co zostawię moim dzieciom, w szerokim znaczeniu także wszystkim za których jestem odpowiedzialny? Czy tylko coś materialnego, czy także przykład życia, który poprowadzi je do Bożego królestwa? Jakie wartości są ważne i promowane, jakimi żyjemy w naszej rodzinie?

  • podeszła do Jezusa ze swoimi synami. Matka nie była sama, była z nią “elita” apostołów. Przecież tylko oni i św. Piotr byli z Jezusem w trakcie przemienienia na górze Tabor, czy przy wskrzeszeniu córki Jaira. Jakub i Jan, próbując razem z matką załatwić sobie u Jezusa teki ministrów, jakby nic nie rozumieli. Ich interesowna prośba pokazała, że nic się nauczyli, mimo tak długiego chodzenia z Jezusem i oglądania tylu cudów i znaków. W pełni zaczęli rozumieć Jezusa dopiero po przeżyciu Jego śmierci, zmartwychwstania a szczególnie zesłania Ducha Świętego. Sprawdziły się na nich słowa Jezusa o Duchu Świętym – On was wszystkiego nauczy. Nauczył ich tak skutecznie, że Jakub został męczennikiem za wiarę, a Jan jest autorem kluczowych ksiąg biblijnych. Czy masz, jak ja, wrażenie, że mimo katolickiego wychowania niewiele rozumiesz z tego wszystkiego? Nie martw się, Jakub też nie rozumiał. Proś jednak o Ducha Świętego, aby przemienił cię tak, jak Jakuba.

  • Po rozmowie z matką, Jezus wyjaśnia, co tak naprawdę znaczy sprawowanie władzy: kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. Ale nie tylko wyjaśnia, On to realizuje na sobie, daje osobisty przykład – wyrzeka się swojej boskości, aby usłużyć nam przez swoją śmierć i zmartwychwstanie – płacąc rachunek za nasz grzech. Ogołocił samego siebie przyjąwszy posać sługi (…) uniżył samego siebie stawszy się posłusznym aż do śmierci (Flp 2,7-8). Jeśli naśladujesz Jezusa, to jaki przykład służby dajesz w swoim domu? Jak traktujesz tych z którymi pracujesz – służysz im, czy się nimi wysługujesz?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Święty proszę Cię dziś, daj mi zrozumienie tego, czy jest naprawdę Ewangelia w codziennym życiu. Pokaż mi co znaczy naśladowanie Jezusa w służbie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?