Archiwum z dnia: 26 lipca 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PROSIĆ PANA, ABY ZMIENIAŁ GLEBĘ NASZEGO SERCA

26.07.2019, piątek , Rodziców Najśw. Maryi Panny, Joachima i Anny

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 13, 18-23

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Posłuchajcie co znaczy przypowieść o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsca skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Przypowieść o siewcy to przypowieść o Bogu, który sieje ziarno swojego słowa. Siewca jest rozrzutny. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że jest niegospodarny i w najbliższym czasie pójdzie z torbami. Gospodarz sieje ziarno najlepszej jakości. To ziarno życia, które ma moc przekazywać życie, ale plon ziarna jest związany z glebą, do której zostanie wrzucone ziarno. Owa gleba to nasze serce. Od niego zależy czy twoje życie przyniesie plon stokrotny,  sześdziesięciokrotny, czy trzydziestokrotny. Jakie są twoje pragnienia serca? Jaki plon ci wystarcza?
  • Ziarno posiane na drodze – to gleba twarda i ubita nogami. Rzucone ziarno nie ma możliwości wejścia głębiej w ziemię, dlatego porywane jest przez szatana: kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Ludzie o twardym sercu to ludzie, którzy nie przyjmują Ewangelii w swoim życiu i żyją w praktyce tak, jakby Boga nie było. Nigdy nie spotkali Boga żywego w swoim życiu. To także ludzie, którzy posiadają wiarę, ale ich serce stwardniało na głos Boży w swoim sercu. Święty Szczepan mówi do Żydów: Twardego karku i opornych serc i uszy! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. (Dz 7,51).
  • Ziarno posiane na miejsca skaliste – Człowiek o takiej glebie serca słucha słowa i je przyjmuje, ale nie wprowadza ich w życie. Wszelkie próby i trudne doświadczenia sprawiają, że zaraz się załamuje. On jest wyłącznie słuchaczem tego słowa. Ziarno pozostanie wyłącznie na poziomie rozumu, nie przebija się przez twardą głowę na poziom serca.
  • Ziarno posiane między ciernie – człowiek o takiej glebie serca słucha Słowa Bożego, ale troski doczesne nie pozwalają mu wzrastać. Jego zaangażowanie w codzienną pracę jest tak duże, że nie daje sobie czasu na refleksję i modlitwę osobistą. Wszystko inne będzie ważniejsze. Słowo w takiej glebie takie będzie zagłuszone przez codzienne troski.
  • Ziarno posiane na glebę żyzną – człowiek o takim sercu słucha słowo i rozumie je. To zrozumienie związne jest z przeoraniem gleby serca przez różne trudne doświadczenia oraz poznanie swojego grzechu i słabości. To ludzie, którzy w swojej wytrwałości dają się Bogu przemieniać – przez modlitwę, słuchanie Słowa, sakramenty, rekolekcje, swoją służbę dla innych.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu proszę Cię o przeoranie gleby mojego serca, abym mógł wydawać plon obfity.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?