Archiwum z dnia: 27 lipca 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ZAAKCEPTOWAĆ CAŁE SWOJE CZŁOWIECZEŃSTWO

27.07.2019, sobota

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 13, 24-30

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: «Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast?» Odpowiedział im: «Nieprzyjazny człowiek to sprawił». Rzekli mu słudzy: «Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?» A on im odrzekł: «Mię, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Nasze serce jest ową rolą z przypowieści o Królestwie niebieskim. Zasiewane jest w naszym sercu dobre ziarno, ale przez skłonność do grzechu również chwast jako zło. Nasze serce to pole walki między dobrem a złem. Jezus mówi wyraźnie, że z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. (Mk 7, 21-22)
  • W naszym sercu powstaje rozdarcie między dobrem a złem. W każdym z nas jest dobra część naszej osobowości oraz ta druga gorsza w psychologii nazwana cieniem. Człowiek prędzej czy później doświadcza, że sam o własnych siłach nie jest w stanie pokonać owego rozdarcia w sobie. Aby człowiek mógł się rozwijać, staje przed zadaniem spotkania się ze swoim cieniem. Ów cień to nasze grzechy, słabości i rany grzechowe. Tylko przyjście z nimi do Jezusa sprawia, ze człowiek może się nawracać. Wiedza o ciemnych stronach życia jest naszym duchowym posłannictwem. Najlepiej byłoby pokochać swój cień, nasze najniższe instynkty, te zafiksowane słabości, nieudolności, ślepotę, bezczelność, smutek, stawianie siebie na pierwszym miejscu.
  • Tylko człowiek, który gotów jest wstąpić do swojego prawdziwego człowieczeństwa, do tego co w nim najbardziej ludzkie, może także zmartwychwstać. Tylko wtedy, gdy zstąpimy do piekła naszego człowieczeństwa, możemy stać się jednością z samym sobą. Zmartwychwstanie bowiem to także jedność z samym sobą.
  • Czy znasz swój cień, swoje słabe strony, swoje grzechy i rany grzechowe? Czy potrafisz z nimi dialogować i oddać je Jezusowi? Czy znasz swoje dobro, które posiadasz? Czy znasz swoje talenty i w jaki sposób je wykorzystujesz? Czy twoje obdarowania (wykształcenie, zdolności, temperament) nie zasłaniają ci Boga żywego? Czy oddałeś je Jezusowi, aby on nimi  rozporządzał i je pomnażał?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu mam świadomość tego, że są we mnie słabe i mocne strony osobowości. Chciałbym mieć wyłącznie te dobre cechy, ale dziękuję Ci także za słabości w moim życiu, bo one sprawiają, że staję w prawdzie wobec samego siebie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?