Archiwum z dnia: 29 lipca 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM ZAWIERZYĆ BOGU I JEGO PLANOM

29.07.2019, poniedziałek , św. Marty

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 11, 19-27

Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu.
Marta rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga».
Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie».
Rzekła Marta do Niego: «Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym».
Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?».
Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Dziś w kościele wspominamy Martę, siostrę Marii i Łazarza. Ją to Jezus napomniał w czasie wcześniejszej wizyty, że troszczy się zbytnio o sprawy tego świata, zamiast jak Maria usiąść u stóp Nauczyciela i słuchać. Proszę zwróć uwagę jednak, jak zachowuje się Marta, gdy dowiaduje się, że Jezus zbliża się do ich miasteczka? Jaka jest różnica w jej postawie, bo przecież i teraz ma dom pełen gości. Tym razem czytamy, że „wyszła Mu na spotkanie”. Moim zdaniem wyraziła tym czynem, że Jezus jest jej Panem i najważniejszą osobą w życiu. To świadectwo zmiany patrzenia, w którym nie sprawy tego świata, lecz Bóg jest najważniejszy.
  • Dla mnie ten fragment oraz cały rozdział, to  przewodnik dla proszącego w modlitwie człowieka. Zwróć uwagę, że gdy Łazarz zachorował jego siostry posłały po Jezusa (J 11.3), czyli poprosiły o interwencje Boga. Co robi Jezus, gdy dowiaduje się o ciężkiej chorobie Łazarza, którego tak miłuje (J 11.6)? Jezus jednak zostaje tam, gdzie przebywa, bo dobrze wie kiedy i jak zadziałać (J 11.7,14-15). Mamy więc prośbę o działanie Boga i brak jego reakcji. Można by powiedzieć „Panie tak nas miłujesz a nie uzdrawiasz?”. Łazarz umiera i wydaje się, że wezwanie Jezusa było nieskuteczne, przybywa, ale za późno! Co robi jednak Marta? Ona mówi „«Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga” (J11.21).
  • Tymi słowami wyznaje, że wierzy w plan Boga, który niekoniecznie pokrywa się z tym, co ona pragnęła. To jest wielka pokora, której uczy mnie Marta. Pokazuje mi, że Bóg wie o mnie wszystko i realizuje swój plan, jeśli tylko mu pozwolę. Nie zawsze będzie to tak, jak ja chcę i w tym czasie, gdy tego oczekuję. Gdy w to uwierzę, to Jezus obiecuje mi Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? (J 11.25-26). No właśnie… „Wierzysz w to?”

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu proszę przymnóż mi wiary i pokory, bym mógł otwierać się w swoim życiu na Twój Boski plan wobec mnie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?