Archiwum z dnia: 1 sierpnia 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM CZCZĄC ARKĘ PANA

01.08.2019, czwartek , Św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Wyjścia 40,16-21.34-38

Mojżesz wykonał wszystko tak, jak mu nakazał Pan. Wzniesiono przybytek pierwszego dnia pierwszego miesiąca roku drugiego. Postawił Mojżesz przybytek: założył podstawy, ustawił deski, umieścił poprzeczki oraz ustawił słupy. I rozciągnął namiot nad przybytkiem, i nakrył go przykryciem namiotu z góry, jak to Pan nakazał Mojżeszowi. Następnie wziął Świadectwo i położył je w arce, włożył też drążki do pierścieni arki i przykrył arkę z wierzchu przebłagalnią. Wniósł następnie arkę do przybytku i zawiesił zasłonę zakrywającą, i zakrył nią Arkę Świadectwa, jak Pan nakazał Mojżeszowi.
Wtedy to obłok okrył Namiot Spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek. I nie mógł Mojżesz wejść do Namiotu Spotkania, bo spoczywał na nim obłok i chwała Pana wypełniała przybytek. Ile razy obłok wznosił się nad przybytkiem, Izraelici wyruszali w drogę, a jeśli obłok nie wznosił się, nie ruszali w drogę aż do dnia uniesienia się obłoku. Obłok bowiem Pana za dnia zakrywał przybytek, a w nocy błyszczał jak ogień na oczach całego domu izraelskiego w czasie całej ich wędrówki.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Mojżesz na polecenie Jahwe zbudował Arkę przymierza i Namiot Spotkania, w którym przebywała Arka. W Arce, czyli pozłacanej skrzyni, złożone zostały tablice przymierza. Był to znak obecności Jahwe pośród swojego ludu. W Nowym Testamencie Arką Przymierza jest tabernakulum z Najświętszym Sakramentem. Chwała Pana jest ukryta w białej hostii. Bóg ukrył swoją moc, aby Jego moc i chwała nie zniszczyła grzesznego człowieka. Czy widząc Najświętszy Sakrament uświadamiam sobie obecność Boga w nim? Czy doświadczam mocy żywego i prawdziwego Boga w Najświętszym Sakramencie? Czy korzystam z możliwości adoracji, jeśli nie osobiście, to np. poprzez transmisję w internecie?
  • Wszędzie tam, gdzie przebywała Arka Pana, Jahwe obdarzał dane miejsce swoim błogosławieństwem. Doniesiono królowi Dawidowi: Pan obdarzył błogosławieństwem rodzinę obed-Edoma i całe jego mienie z powodu Arki Bożej (2 Sm 6,12). Przed Arką Pana rozstąpiły się wody Jordanu, gdy Izraelici wkraczali do ziemi obiecanej. Dzięki Arce Pana Izraelici zdobyli Jerycho. Dziś możemy ją nosić w sobie, gdy karmimy się Ciałem Pańskim, napełniamy się błogosławieństwem i niesiemy błogosławieństwo. Czy mam głęboką świadomość przebywania Pana we mnie, gdy karmię się Jego ciałem? 
  • Arka profanowana była jednak także przekleństwem dla tych, którzy ją profanowali.  Gdy Arka Przymierza została wzięta do niewoli przez Filistynów za czasów Helego, wszędzie tam gdzie przebywała, Bóg karał mieszkańców  guzami niewiadomego pochodzenia i śmiercią (por 1 Sm 5, 1-12). Przez siedem miesięcy Arka Pańska znajdowała się w ziemi filistyńskiej, ale ze względu na spadające na Filistynów nieszczęścia, została oddana Izraelitom. Bóg nie pozwoli z siebie szydzić. Czy okazuję szacunek i uczę szacunku dla Ciała i Krwi Pańskiej? Czy potrafię sprzeciwić się tym, którzy depczą to, co dla mnie święte?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, niech przenika mnie cześć dla Twojej żywej obecności w Najświętszym Sakramencie, niech Jego obecność we mnie niesie błogosławieństwo.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?