Archiwum z dnia: 4 sierpnia 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ODCZYTYWAĆ NA NOWO WEZWANIE DO EWANGELICZNEGO UBÓSTWA

04.08.2019, niedziela , św. Jana Marii Vianneya, prezbitera

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 12,13-21

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz On mu odpowiedział: Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa [we wszystko], życie jego nie jest zależne od jego mienia. I opowiedział im przypowieść: Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Czy dobry katolik może być bogaty? Często spotykam się z opiniami, że chrześcijanin nie powinien być bogaty. Człowiek zamożny kojarzy się nam między innymi z młodzieńcem, który nie potrafił odrzucić bogactw i dlatego nie poszedł za Jezusem. Bogaczami byli także faryzeusze, Piłat, Herod oraz celnicy. Niestety także i dziś spotykamy wielu ludzi, którzy swój majątek zbili na krzywdzie innych lub oszustwie. Także dzisiejsza Ewangelia przedstawia chytrego i rozpasanego człowieka, którego celem jest „odpoczywaj, jedz, pij i używaj!”. Czyli można by pokusić się o stwierdzenie, że bogaty=zły! Czy aby na pewno?
  • Jeśli przeczytasz tekst dokładnie, to zauważysz, że Pan Bóg błogosławił temu człowiekowi choć był zamożny „zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole.” Czyli majątek ziemski nie jest wyznacznikiem dobry – zły w oczach Boga. Zastanów się co spowodowało gniew JAHWE? Weź do ręki ołówek lub marker i podkreśl słowa albo zwroty, które opisują czyny obrażające Boga. Ja wypisałem następujące grzechy/czyny: pycha („Masz wielkie zasoby dóbr”), chciwość („pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra”), lenistwo i obżarstwo. Dlatego uważam, że nie bogactwo, lecz to, jak z niego korzystamy stanowi, czy nasze życie jest miłe Bogu. Jeśli więc pracujesz uczciwie, dzielisz się tym co dostajesz od Boga (a nie tylko tym, co ci zbywa) oraz wsłuchujesz się w Boży plan, także związany z rozwojem zawodowym, inwestycjami czy oszczędnościami, to twoje czyny są zgodne z „ubóstwem ewangelicznym”.
  • Na koniec zastanów się czy pytasz Boga, zanim podejmiesz ważne decyzje w życiu? Czy dzielisz się uczciwie z innymi oraz wspierasz Kościół oraz jego instytucje charytatywne? Czy uczciwie pracujesz oraz wykonujesz obowiązki stanu (np. spędzasz czas z dziećmi a nie przy laptopie)?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu proszę Cię, naucz mnie odczytywać Twój plan wobec mnie w życiu codziennym. Pragnę życ uczciwie i dobrze, tak by na końcu drogi spotkać się z Tobą w Niebie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?