Archiwum z dnia: 8 sierpnia 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO SZUKAĆ BARDZIEJ TEGO, CO BOŻE

08.08.2019, czwartek , św. Dominika

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 16,13-23

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W dzisiejszej Ewangelii Jezus zadaje pytanie uczniom : za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Słyszy różne odpowiedzi : za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zwraca się do swoich uczniów z tym samym pytaniem : A wy za kogo Mnie uważacie?  Odpowiada Św. Piotr : Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Te słowa cieszą Jezusa, ale nie dlatego, że Piotr ogłosił, że to On jest Mesjaszem. Jezus ucieszył się faktem, że Św. Piotr dostąpił łaski wiary – nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Na tym wyznaniu i wierze Piotra Jezus buduje swój Kościół. I już na samym początku zapowiada a bramy piekielne go nie przemogą.

  • Jesteśmy członkami tego Kościoła i jakże czasem trudno przyjąć tę obietnicę. Lękamy się co będzie z Kościołem jutro, za parę lat. A słowa naszego mistrza brzmią niezmiennie a bramy piekielne …. . Jedyne czego nam potrzeba, to myśleć o tym co Boże, a nie to co ludzkie. Tego samego Jezus oczekuje od nas w naszym codziennym życiu. Czy pogłębiam relację z moim mistrzem tak, aby jeszcze lepiej rozpoznawać to, co Boże i nie wprowadzać na siłę swoich ludzkich rozwiązań? Czy w chwilach zwątpienia szukam nadziei w słowach Pisma Świętego?
  • W tym krótkim fragmencie, w dialogu pomiędzy Piotrem a Jezusem można dostrzec kontrast, najpierw Jezus chwali wiarę Piotra i ustanawia go Głową Kościoła a potem go surowo karci, gdy ten nie chce przyjąć słów, że Mesjasz będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychstanie. Piotr usłyszał mocne słowa Jezusa:  Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie.Jak ważna w naszym życiu jest umiejętność przyjmowania krytyki. Czasem możemy ją usłyszeć od obcej osoby, czasem od bardzo bliskiej. Jak wtedy reaguję ? Czy atakuję osobę, kóra mnie skrytykowała? Czy może szukam w swoim sercu prawdy o mnie samym ? Czy zastanawiam się, co Bóg do mnie mówi przez słowa tego człowieka?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu w Twoich drogach pokładam moje zaufanie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?