Strona główna » slowo » CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO SZUKAĆ BARDZIEJ TEGO, CO BOŻE

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO SZUKAĆ BARDZIEJ TEGO, CO BOŻE

08.08.2019, czwartek , św. Dominika

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 16,13-23

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

 • W dzisiejszej Ewangelii Jezus zadaje pytanie uczniom : za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Słyszy różne odpowiedzi : za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zwraca się do swoich uczniów z tym samym pytaniem : A wy za kogo Mnie uważacie?  Odpowiada Św. Piotr : Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Te słowa cieszą Jezusa, ale nie dlatego, że Piotr ogłosił, że to On jest Mesjaszem. Jezus ucieszył się faktem, że Św. Piotr dostąpił łaski wiary – nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Na tym wyznaniu i wierze Piotra Jezus buduje swój Kościół. I już na samym początku zapowiada a bramy piekielne go nie przemogą.

 • Jesteśmy członkami tego Kościoła i jakże czasem trudno przyjąć tę obietnicę. Lękamy się co będzie z Kościołem jutro, za parę lat. A słowa naszego mistrza brzmią niezmiennie a bramy piekielne …. . Jedyne czego nam potrzeba, to myśleć o tym co Boże, a nie to co ludzkie. Tego samego Jezus oczekuje od nas w naszym codziennym życiu. Czy pogłębiam relację z moim mistrzem tak, aby jeszcze lepiej rozpoznawać to, co Boże i nie wprowadzać na siłę swoich ludzkich rozwiązań? Czy w chwilach zwątpienia szukam nadziei w słowach Pisma Świętego?
 • W tym krótkim fragmencie, w dialogu pomiędzy Piotrem a Jezusem można dostrzec kontrast, najpierw Jezus chwali wiarę Piotra i ustanawia go Głową Kościoła a potem go surowo karci, gdy ten nie chce przyjąć słów, że Mesjasz będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychstanie. Piotr usłyszał mocne słowa Jezusa:  Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie.Jak ważna w naszym życiu jest umiejętność przyjmowania krytyki. Czasem możemy ją usłyszeć od obcej osoby, czasem od bardzo bliskiej. Jak wtedy reaguję ? Czy atakuję osobę, kóra mnie skrytykowała? Czy może szukam w swoim sercu prawdy o mnie samym ? Czy zastanawiam się, co Bóg do mnie mówi przez słowa tego człowieka?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu w Twoich drogach pokładam moje zaufanie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


komentarzy 9 do rozważania “CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO SZUKAĆ BARDZIEJ TEGO, CO BOŻE”

 1. Od braku przyjmowania prawdy o sobie
  wybaw mnie Panie

 2. Jezu cichy i pokornego serca uczyń serce moje według serca Twego.

 3. Jezu Ty jesteś mocą siła naucz mnie przyjmowania krytyki o sobie, umacniaj mnie bym była jak skala i myślała co Boże a mię ludzkie.

 4. Jezu Ty jestes Mesjasz Syn Boga zywego.Zmiluj sie nad nami.

 5. Panie tak trudno przyjąć mi krytykę, Jezu chcę uczyć się pokory, dopomóż mi Panie.

 6. Jezu prowadz mnie abym nie zeszła z drogi wiary i prawdy. Pomóż mi umacniać wiarę. Ufam Tobie Jezu

 7. Dziękuję Jezu za słowa które kierujesz do mnie , ucz mnie przyjmować krytykę .

 8. Szymon Piotr nie potrzebował zmartwychwstania Jezusa, aby Mu uwierzyć.
  Jego postawa jest godna podziwu każdej osoby, która nie wierzy w Chrystusa.
  Niech zachowanie Szymona będzie dla nas do naśladowania. Amen.

 9. Szczęść Boże.
  Jak rozumieć słowa „cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)