Archiwum z dnia: 12 sierpnia 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ KLUCZ DO WYGRANEGO ŻYCIA

12.08.2019, poniedziałek , Św. Joanny Franciszki de Chantal

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Powtórzonego Prawa 10, 12-22

Mojżesz powiedział do ludu:
«A teraz, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, Bóg twój? Tylko tego, byś się bał Pana, Boga swojego, chodził wszystkimi Jego drogami, miłował Go, służył Panu, Bogu twemu, z całego swojego serca i z całej swej duszy, strzegł poleceń Pana i Jego praw, które ja ci podaję dzisiaj dla twego dobra. Do Pana, Boga twojego, należą niebiosa, niebiosa najwyższe, ziemia i wszystko, co jest na niej. Tylko do twoich przodków skłonił się Pan z miłością; spośród wszystkich narodów wybrał ich potomstwo, czyli was, jak jest dzisiaj. Dokonajcie więc obrzezania waszych serc, nie bądźcie nadal ludem o twardym karku, albowiem Pan, Bóg wasz, jest Bogiem nad bogami i Panem nad panami, Bogiem wielkim, potężnym i straszliwym, który nie ma względu na osoby i nie przyjmuje podarków. On wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom, miłuje cudzoziemca, udzielając mu chleba i odzienia. Wy także miłujcie przybysza, bo sami byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Bójcie się Pana, Boga swego, Jemu się oddajcie, służcie Mu i na Jego imię przysięgajcie. On waszą chwałą, On waszym Bogiem, On dla was uczynił te rzeczy straszliwe, które widziały wasze oczy. W liczbie siedemdziesięciu osób zstąpili przodkowie wasi do Egiptu, a teraz Pan, Bóg wasz, uczynił was licznymi jak gwiazdy na niebie».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Czego żąda od nas Pan – to pytanie i odpowiedź ważna dla każdego z nas. Pan żąda od nas, abyśmy się Go bali, ale nie chodzi o lęk przed Nim samym. Kościół nazywa to darem bojaźni Bożej – to taka postawa, która nie chce obrazić Boga jakimkolwiek grzechem. To według Księgi Syracydesa pełnia mądrości: Bojaźń Pana to korona mądrości, która daje pokój i czerstwe zdrowie. Temu, kto się Pana boi, dobrze będzie na końcu, a w dniu swej śmierci będzie błogosławiony. (Syr 1,13).
  • Czego jeszcze żąda od nas Pan? Pan żąda od nas, abyśmy chodzili wszystkim i Jego drogami. Jego drogi, to drogi życia, drogi błogosławieństwa i w ostateczności drogi zwycięstwa. Jego drogi to wąska brama, która domaga się trudu. Czego jeszcze żadą od nas Pan? Pan jeszcze oczekuje, że będziemy Go miłowali, służyli Mu z całego swojego serca i z całej swej duszy, strzegli poleceń Pana i Jego praw, które daje dla naszego dobra. Bóg żywy bowiem nie potrzebuje niewolników. Pragnie być kochany, oczekiwany i utęskniony. To, czego żąda od nas Pan, jest dla nas samym dobrem. Czy jesteś człowiekiem bojaźni Pana? Czy chodzisz Jego drogami? Pytaj Ducha Świetęgo o prawdziwe odpowiedzi.
  • Jaki jest zatem klucz do do postawy, której oczekuje od nas Bog żywy? Tym kluczem jest nawracanie się: Dokonajcie więc obrzezania waszych serc, nie bądźcie nadal ludem o twardym karku.  Żyć w nawróceniu, to żyć w prawdzie o sobie. Często żyjemy w iluzji, nie znając siebie. Potrzebujemy znać prawdę o swoich ranach, które często zatwardzają nasze serce. Nasze rany domagają się przebaczenia sobie i innym oraz uzdrowienia, ponieważ pod wpływem tych ran, które często rodzą lęki, podejmujemy życiowe decyzje. Czy znasz swoje rany serca? Czy sakrament pojednania jest dla ciebie sakramentem nawracania się?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuje Ci, że uzdalniasz mnie podejmowania wyzwań związanych z moim nawracaniem się. Dziękuję za dar bojaźni Bożej.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?