Archiwum z dnia: 15 sierpnia 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO DOŚWIADCZAĆ NAWIEDZENIA W CODZIENNOŚCI

15.08.2019, czwartek , Wniebowzięcie NMP

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 1, 39-56

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.
Wtedy Maryja rzekła:
„Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
święte jest Jego imię,
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”.
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Bóg nawiedza swój lud w osobie Maryi, młodej żydowskiej kobiety, która stała się Matką Boga. Nosi pod swoim sercem poczętego Jezusa, zapowiadanego przez proroków Mesjasza. Bóg nawiedza swój lud w sposób zwyczajny  – przez  poczęcie nowego człowieka.
  • Bóg  jest również wierny obietnicy złożonej prorokom. Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emannuel, to znaczy „Bóg z nami”. (Mt 1, 23)   Bóg jest z nami w sposób zwyczajny i wydaje się, że On tak kocha zwyczajnie bywać. Przybył do Abrahama w najgorętszej porze dnia w postaci trzech ludzi, którym ten udzielił gościny.
  • Bóg żywy w Ewangelii Mateusza odpowiada sprawiedliwym: Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? Lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. (Mt 25, 37-40)
  • Czego potrzebujemy, aby rozpoznawać nawiedzenia Boga żywego w naszej codzienności? Potrzebujemy postawy Elżbiety wrażliwej na działanie Ducha Świętego w jej życiu. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie , a Duch Święty napełnił Elżbietę.
  • Wrażliwość na Ducha Świętego rodzi się wraz z wejściem w proces nawracania, gdy poprzez Słowo Boże, modlitwę i refleksję zaczynamy widzieć i rozumieć jak Bóg do nas mówi i po co do nam mówi. Ta rodząca się wrażliwość pozwala na ujrzenie grzechu i uznanie go za swój. Ten Duch nawracający nasze serce uzdalnia do przebaczania innym i sobie a także trwanie w postawie wdzięczności za małe i duże dobro, które otrzymaliśmy.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu daj mi rozpoznawać Twoje nawiedzenie w mojej codzienności. Daj mi oczy wiary, które potrafią widzieć rzeczy duchowe.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?