Archiwum z dnia: 19 sierpnia 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO PRZEKAZYWAĆ WIARĘ KOLEJNYM POKOLENIOM

19.08.2019, poniedziałek , Św. Jana Eudesa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Sędziów 2, 11-19

Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana, i służyli Baalom. Porzucili Boga swoich ojców, Jahwe, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednich. Oddawali im pokłon i drażnili Pana. Porzucili Pana i służyli Baalowi i Asztartom.Wówczas zapłonął gniew Pana przeciwko Izraelitom, tak że wydał ich w ręce ciemięzców, którzy ich złupili, wydał ich na łup nieprzyjaciół, którzy ich otaczali, tak że nie mogli im się oprzeć. We wszystkich ich poczynaniach ręka Pana była przeciwko nim na ich nieszczęście, jak to Pan przedtem im zapowiedział i jak im poprzysiągł. I tak spadł na nich ucisk ogromny.
Wówczas Pan wzbudził sędziów, by wybawili ich z ręki tych, którzy ich uciskali. Ale i sędziów swoich nie słuchali, gdyż uprawiali nierząd z cudzymi bogami, oddawali im pokłon. Zboczyli szybko z drogi, po której kroczyli ich przodkowie, którzy słuchali przykazań Pana: ci tak nie postępowali. Kiedy zaś Pan wzbudzał sędziów dla nich, Pan był z sędzią i wybawiał ich z ręki nieprzyjaciół, póki żył sędzia. Pan bowiem litował się, gdy jęczeli pod jarzmem swoich ciemięzców i prześladowców. Lecz po śmierci sędziego odwracali się i czynili jeszcze gorzej niż ich przodkowie. Szli za cudzymi bogami, służyli im i pokłon im oddawali, nie wyrzekając się swych czynów ani drogi zatwardziałości.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Każde pokolenie potrzebuje na swój sposób spotkać się z Bogiem żywym. Każde nowe pokolenie potrzebuje doświadczyć swojego Egiptu i wyprowadzenia z tego Egiptu: Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana, i służyli Baalom. Porzucili Boga swoich ojców, Jahwe, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednich. Oddawali im pokłon i drażnili Pana. Porzucili Pana i służyli Baalowi i Asztartom. Księga Sędziów opowiada historię wnuków i prawnuków, tych, którzy wyszli z Egiptu, czyli tych, którzy nie znali pustyni, piachu, przepiórek, utrudzenia, cierpienia. Pokolenia, które weszły z Jozuem do ziemi obiecanej pytały się Pana co mają czynić (por. Sdz 1, 1-2), kolejne pokolenia zaczęły służyć Baalom. Czy posiadasz głębokie relacje z Bogiem żywym, bo tylko te relacje będą dotykały innych? W jaki sposób przekazujesz wiarę innym, także swoim dzieciom?
  • Odejście od Boga żywego zawsze kończy się w podobny sposób: Wówczas zapłonął gniew Pana przeciwko Izraelitom, tak że wydał ich w ręce ciemięzców, którzy ich złupili, wydał ich na łup nieprzyjaciół, którzy ich otaczali, tak że nie mogli im się oprzeć. We wszystkich ich poczynaniach ręka Pana była przeciwko nim na ich nieszczęście, jak to Pan przedtem im zapowiedział i jak im poprzysiągł. I tak spadł na nich ucisk ogromny. Owe uciski i nieszczęścia mogą przybierać różny charakter w zależności od czasów, w których się żyje. Wspólnym mianownikiem jest ból i cierpienie, śmierć i głęboka samotność. Grzech zawsze domaga się skruchy i pokuty, aby mogła dokonać się zmiana. Uznanie swojego grzechu prowadzi do przemiany swojego życia, życia swojego narodu. Czy widzisz potrzebę zmiany swojego życia?  Czy prosisz Pana o ujrzenie swojego grzechu?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci, że mogę przekazywać wiarę kolejnym pokoleniom. Dziękuję za głębokie relacje z Tobą.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?