Archiwum z dnia: 20 sierpnia 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ UBOGIM W DUCHU

20.08.2019, wtorek , Św. Bernarda

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 19, 23-30

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, powiadam wam: Bogatemu trudno będzie wejść do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego». Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: «Któż więc może być zbawiony?» Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe». Wtedy Piotr rzekł do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?» Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Na różnych poziomach można być bogatym. Najgroźniejsze chyba jest bogate serce – obtłuszczone, zasiedziałe, zadowolone z siebie i wyniosłe – jak król na włościach. Bogatemu trudno będzie wejść do królestwa niebieskiego – bo skoro już się czuje królem i zarządza innymi jak król, to jak ma wejść do innego królestwa? Jezus umywając nogi uczniom pokazał na czym polega królowanie. My skażeni grzechem odruchowo dążymy do czegoś odwrotnego. Czy oczekujesz od ludzi, że będą spełniać twoje oczekiwania, a jeśli tak nie jest, to wpadasz w złość? Czy oceniasz ludzi według tego, na ile spełniają twoje kryteria (nawet jeśli opierasz je na Ewangelii)?

  • Bogate serce karmi się u ludzi – ich podziwem, aprobatą, opinią. Poczucie bycia lubianym, akceptowanym jest naturalną potrzebą, ale może stać się bożkiem. Trudno to zauważyć, kiedy to “bogactwo” jest już ugruntowane – masz dobre relacje, szczęśliwą rodzinę, grono dobrych przyjaciół, czy znajomych – nie czujesz, że miejsce przeznaczone dla Boga próbujesz zapychać zadowoleniem czerpanym od ludzi. Czy mocno przeżywasz brak czyjejś sympatii, akceptacji? Jak bardzo boli cię złe spojrzenie, niezrozumienie, nagłe odsunięcie się przyjaciela? Im większy ból, tym bardziej oznacza to, że właśnie od ludzi czerpiesz i obudowujesz swoje serce twierdzą fałszywego bogactwa, na nim opierasz swoje życie. 
  • Dlatego Jezus przestrzega przed bogactwem. «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. (J 14,6) Tylko czerpiąc życie od Jezusa można wejść do wieczności z Ojcem. Tylko Jezus daje prawdziwe życie. Od kogo czerpiesz? Ile starania wkładasz w to, by czerpać od ludzi, a ile od Boga? Jesteś gotów stracić w relacjach z ludźmi, zubożeć, by bardziej oprzeć się na Bogu?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Proszę Panie, niech Twój pokój i miłość królują w moim sercu. Pokaż mi, czy ktoś jest dla mnie ważniejszy od Ciebie, pokaż mi czym tak naprawdę karmi się moje serce.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?