Archiwum z dnia: 22 sierpnia 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM PRZYGLĄDAJĄC SIĘ POSTAWIE MARYI

22.08.2019, czwartek , Najśw. Maryi Panny, Królowej

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 1, 26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja.
Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. a oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».
Wtedy odszedł od Niej Anioł.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Ten tekst czytałeś i słyszałeś już zapewne setki razy. Pewne frazy znasz być może na pamięć. Może zastanawiasz się, czy jeszcze jesteś w stanie odkryć w nim coś nowego. Też tak miałem, dlatego szczególnie poproś o światło Ducha Świętego, abyś odkrył to, co Pan chce Ci powiedzieć dziś, we wspomnienie NMP Królowej, jak chce swoim Słowem oświetlić sytuację w której znajdujesz się dziś.
  • Bóg przychodzi do Maryi i prosi, aby została matką Syna Bożego. Czy ta sytuacja nie jest przypadkiem oderwana od mojej rzeczywistości? Czy ten fragment mówi coś o mnie? Czy Bóg może także mówić do mnie? Czy wchodzi ze mną w dialog? Jeśli tak, to czego ode mnie oczekuje? Czy mnie także wybrał i ma dla mojego życia pewną propozycję, tak, jak dla Maryi? Co pragnie uczynić w moim życiu? Zadaj dziś Bogu te i inne pytania, które się w Tobie rodzą, niech ten tekst nie będzie dla Ciebie tylko piękną historią i czymś oderwanym od Twojego osobistego życia.
  • Nie bój się, Maryjo. Wstaw tu swoje imię, do Ciebie tak samo mówi dziś Pan. Każdy z nas lęka się stojąc na progu jakiejkolwiek zmiany – egzamin, nowa praca, choroba, trudna rozmowa, dzieci odchodzą z domu… Wszystko może być przyczyną lęku. A Jezus przychodzi do Ciebie przez Słowo Boże i mówi: Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo (Łk 12,32). Powtarzaj te słowa, aby przeniknęły do Twojego serca.
  • …niech mi się stanie według słowa twego. Maryja odpowiedziała na zaproszenie ze strony Boga. Co byłoby, gdyby zwyciężyły w niej lęki? Pomyśl, ile dobra nie zrealizuje się w Twoim życiu i życiu innych ludzi, jeśli w Tobie zwycięży lęk i nie odpowiesz na Boże zaproszenie?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, przyjdź do mojego serca z Twoim pokojem, jak przychodziłeś do uczniów po zmartwychwstaniu, abym bez lęku mógł odpowiedzieć na Twoje zaproszenie do przemiany życia.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?