Archiwum z dnia: 23 sierpnia 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ZROZUMIEĆ NAJWAŻNIEJSZE PRZYKAZANIE

23.08.2019, piątek , Św. Róży z Limy

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 22, 34-40

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»
On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Co to znaczy kochać bliźniego jak siebie samego? Wydaje mi się, że jakaś odpowiedź na to pytanie znajduje się w słowach Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie! (Łk 6,31). … żeby wam czynili – zawsze chodzi o jakiś konkretny czyn, bo samo wzdychanie, że siebie czy kogoś kocham jest tylko śmieszne. Gdy widzę, że moja żona zawsze pamięta o przygotowaniu mi śniadania do pracy, to dla mnie jakiś drobny znak jej miłości. Łatwiej przychodzi mi wtedy zadawanie sobie pytania co mogę uczynić, aby sprawić jej przyjemność – zauważyć, że ładnie wygląda, poświęcić czas na rozmowę czy wspólną modlitwę, zrobić jakieś prace domowe za nią…. Takie proste sprawy, ale czy nie o to chodzi? Pomyśl o jakiejś osobie wokół ciebie – jakim prostym gestem mógłbyś dziś okazać, że jest dla ciebie ważna, ze ją kochasz tak, jak potrafisz?

  • Żydzi mieli 613 przykazań, kto je wszystkie dokładnie wypełniał – był doskonały. Trudno jednak się w tym nie pogubić, dlatego pytają, które jest “największe”, to znaczy najważniejsze z nich. Jezus odpowiada, że najważniejsze jest kochać Boga, nawet nie bliźniego. Ale jak kochać Boga, który jest dla nas tak nieuchwytny? Odpowiedź znajdujemy u św. Jana, w jego liście: kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi (1J 4,19). Odpowiedź na pytanie, czy i jak kocham Boga, znajduje się w pytaniu – jak traktuję bliźniego?
  • Jednak najważniejsze dla mnie w tym fragmencie jest słowo “cały”. Całym sercem, całą duszą, całym umysłem mam kochać Boga. Słowo “całym” przypomina mi, że żadna rzecz stworzona, nawet dobra, nie może przesłonić mi Boga. Czy jest to moja praca, podróżowanie, jedzenie, pielęgnowanie ogrodu a nawet dzieci czy wnuki. To są moje “przesłaniacze” Boga, a jakie są twoje? Jeśli cokolwiek z tego miałoby sprawić, że stać cię ciągle tylko na jakieś szybkie “Ojcze nasz” przed spaniem, to najprawdopodobniej masz problem ze słowami “całym sercem, duszą, umysłem”.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu, odkryj mi jaki naprawdę jestem, czy nie oszukuję siebie i Ciebie stawiając na pierwszym miejscu w życiu coś innego niż Ty sam.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?