Archiwum z dnia: 24 sierpnia 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM I PRAGNĄĆ LEPSZEGO POZNANIA JEZUSA

24.08.2019, sobota , św. Bartłomieja, apostoła

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 9,41-51

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu”. Rzekł do niego Natanael: „Czyż może być co dobrego z Nazaretu?” Odpowiedział mu Filip: „Chodź i zobacz”.
Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”. Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!” Odparł mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: «Widziałem cię pod drzewem figowym»? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”.
Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię” (Jr 1,5). Jezus zna doskonale każdego z nas. Wie, co kieruje naszym sercem. Zna nasze czyny, nawet te najbardziej ukryte. „Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek” (Hbr 4,13). Co powiedziałby dziś o mnie? Jezus mnie zna. A czy ja znam Jego? Czy znajduję Go w sakramentach, w znakach eucharystycznych?
  • Natanael (tradycja mówi, że to dzisiejszy patron – św. Bartłomiej) poszukiwał prawdy, ale nie spodziewał się, że pozna ją od Kogoś kto pochodzi z Nazaretu. Był uprzedzony, a uprzedzenia zmieniają możliwości osądu rzeczywistości. Dopiero spotkanie z żywym Jezusem, nie z opiniami o Nim, otworzyło mężczyznę na rozpoznanie Syna Bożego. Żeby nasza wiara była prawdziwa, musi być oparta na osobistym poznaniu Jezusa. Do tego potrzeba przezwyciężania własnych uprzedzeń, przyzwyczajeń, których nie mamy chęci albo odwagi zmieniać. Do kogo (krewnego, sąsiada, współpracownika,…) czuję uprzedzenie?
  • Natanael został zachęcony do spotkania z Jezusem przez Filipa. zachęcił Natanaela. Nasza postawa w życiu codziennym powinna też zachęcać i pomagać innym w dotarciu do Boga. Jaka jest moja postawa? Czy może pouczam innych, a sam jestem w sprzeczności z tym co głoszę? Czy przez moją postawę daję innym możliwość zainteresowania się Bogiem?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, Ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Nikt nie przyjdzie do Ojca inaczej, jak tylko przez Ciebie. Jesteś moim Panem i Zbawcą.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?