Archiwum z dnia: 25 sierpnia 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ŻYC ŚPRAWIEDLIWIE

25.08.2019, niedziela , Św. Ludwika

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 13, 22-30

Jezus nauczając szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?». On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam”; lecz On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”. Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości”. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Panie Jezu, czy będę zbawiony? Czytając dzisiejszą Ewangelię staję jak ten człowiek pytający Jezusa o liczbę zbawionych i zadaję to pytanie. Moim zdaniem, to było mądre i odważne pytanie. Ktoś kto je zadał, musiał wpierw samego siebie zapytać: „Co jest najważniejsze w moim życiu?” Dla niego było to zbawienie i to, czy się na nie „załapie”. Następnie musiał wykazać się determinacją, by przebić się przez tłum gapiów a potem odwagą, by w obecności innych zadać to pytanie. A jak ty odpowiesz sobie na to pytanie? Czy masz w sercu determinację i wiarę, by właśnie u Niego szukać odpowiedzi?
  • A gdzie siebie odnajduję w tym fragmencie? Widzę się w tłumie ludzi wykrzykując, tak jak i oni, listę swoich życzeń: „Ulecz mnie!”, „Chcę być szczęśliwy!”, „Jak stać się bogatym” itp. Jestem jak Ci ludzie, którzy podchodzą do Jezusa, bo jest akurat w okolicy. Jestem jak Ci , którzy przychodzą, bo potrzebny jest cud. Wiem gdzie Go znaleźć. Poznałem Jego naukę. Korzystam z Błogosławieństwa. Lecz jednocześnie tak szybko zapominam o Nim, gdy tylko otrzymam to, co chciałem. Więc i ja mogę usłyszeć „Nie wiem, skąd jesteście”.
  • Dzisiejsza Ewangelia przypomina mi, że osiągnięcie ZBAWIENIA jest najważniejszym celem mojego życia. Jezus mówi, że samo bycie w Kościele, przyjęte Sakramenty czy też słowne deklaracje nie dają gwarancji na zbawienie. Jedynie sprawiedliwe życie oraz pokora (czyli także służba innym) to warunki zbawienia. Sprawiedliwość m.in. uczciwość w każdej decyzji. Pokora to także służba swoim bliskim, bez oczekiwania na „zapłatę”. Czy spełniasz minimalne warunki ZBAWIENIA? Czy pragniesz żyć tak, by je osiągnąć?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu prowadź mnie tak, bym żył sprawiedliwie. Dopomóż mi także, bym potrafił być pokornym w każdej chwili, decyzji oraz czynie. To nie jest wykonalne bez Twojej Łaski, więc usilnie o nią proszę. Jezu Ufam Tobie!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?