Archiwum z dnia: 27 sierpnia 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO OCZYSZCZAĆ SIĘ Z OBŁUDY

27.08.2019, wtorek , św. Moniki

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 23, 23-26

Jezus przemówił tymi słowami: «Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda! Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Biada wam, (…) bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. Jezus demaskuje pułapkę, w którą i dzisiaj bardzo łatwo jest wpaść. Skupić się na tych zasadach i przykazaniach, które jest nam łatwiej wypełnić, których wypełnianie pozwala nam się poczuć, że formalnie jesteśmy “w porządku” wobec Boga i nie trzeba nic więcej robić. Uczestniczyć w niedzielnej mszy św., dać na tacę, wpłacić na fundację, nikogo nie zabić, nie okraść – czy na tym polega wiara w Jezusa?
  • dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości Wszyscy to wiemy, to takie oczywiste, że aż nam umyka – że Bóg patrzy na serce, ale czy rzeczywiście tak żyjesz? Co widzi Jezus patrząc na ciebie, kiedy nikt inny nie patrzy? Co słyszy w twoich myślach, kiedy jesteś w pracy, jedziesz w korku, spędzasz czas wolny? Czy pobożność nie jest jakąś maską?
  • Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. Taki jest właściwy kierunek – najpierw dbanie o wewnętrzną postawę i szczerą bliskość z Jezusem. Zatrważające są słowa Jezusa mówiące o obłudnej wierze: “Nie każdy, który Mi mówi: “Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: “Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?” Wtedy oświadczę im: “Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!”. (Mt 7, 21-23)

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie oczyść moje serce i umysł z oszustwa obłudnej pobożności, pragnę szczerej bliskości z Tobą mój Zbawicielu!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?