Archiwum z dnia: 30 sierpnia 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO SPRAWDZAĆ STAN OLIWY

30.08.2019, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 25, 1-13

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: «Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie». Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: «Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną». Odpowiedziały roztropne: «Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie». Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: «Panie, panie, otwórz nam». Lecz on odpowiedział: «Zaprawdę powiadam wam, nie znam was».
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. W czasie snu człowiek regeneruje swoje siły, sen jest konieczny do normalnego funkcjonowania człowieka. Ale to właśnie po śnie panien następuje dla części z nich głębokie rozczarowanie, a wręcz i tragedia. Problem nie tkwi w śnie, bo zasnęły wszystkie, ale w nieprzygotowaniu panien głupich na przyjście pana młodego. Często nasz sen nie ma wymiaru regenerowania sił, ale raczej ucieczki przed bólem, trudnościami, problemami, z którymi nie potrafimy się zmierzyć. Jezus w ogrodzie Oliwnym nie śpi, ale czuwa, aby przygotować się do cierpienia i śmierci w swoim życiu. Czuwanie, modlitwa i zgoda na wolę Ojca sprawia, że zostaje przygotowany do tego trudnego wydarzenia w swoim życiu.
  • Jezus w Ogrodzie Oliwnym napomina uczniów, aby czuwali. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. (Mt 26,41) Brak czuwania w życiu uczniów sprawił, że byli nie przygotowani na mękę i cierpienie Jezusa.
  • Prorok Izajasz również woła do Izraela: Przebudź się, przebudź nareszcie! Powstań, o Jerozolimo!  (Iz 51, 17a) Panny mądre i Jezus mogły wykonać misję swojego życia, ponieważ posiadały w sobie Ducha Świętego. Oliwa jest w Biblii symbolem Ducha Świętego. Mesjasz jest namaszczony Duchem Świętym jak oliwą, oliwą wybrania. Wołanie Izajasza również możemy odczytać do siebie, abyś się przebudził i sprawdził czy masz potrzebną oliwę do wykonania swojej misji w życiu. Najprostszym papierkiem lakmusowym posiadania Ducha Świętego jest potrzeba nawracania się, przemiany w człowieka, który kieruje się Bożym Duchem. Nie ma możliwości nawrócenia, gdy nie modlimy się ze Słowem Bożym. Nie ma możliwości nawracania się, gdy nie mamy czasu na refleksję i zmianę myślenia z ludzkiego na myślenie Boże.

  • Czy lampa twojego pragnienia życia wiarą i doświadczania żywego Jezusa ciągle płonie? Czy rodzi jakieś dobre owoce? Czy może trzeba dolać oliwy przez Boże Słowo, sakrament pojednania, jakiś czyn miłości wobec drugiego, rekolekcje?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu pozwól mi zobaczyć obecność Twojego Ducha w moim życiu. Proszę Cię naucz mnie zwykłej, prostej techniki dolewania oleju Ducha Świętego, abym wykonał moją misję życiową.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?