Strona główna » slowo » PRZYJĄĆ PANA TO STAWAĆ SIĘ POSŁUSZNYM DZIECKIEM BOŻYM

PRZYJĄĆ PANA TO STAWAĆ SIĘ POSŁUSZNYM DZIECKIEM BOŻYM

07.01.2020, wtorek , Św. Rajmunda z Penyafort

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

1 List św. Jana 3, 22-4.6

Najmilsi: O co prosić będziemy, otrzymamy od Boga, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał. Umiłowani, nie każdemu duchowi dowierzajcie, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Żaden zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który – jak słyszeliście – nadchodzi i już teraz przebywa na świecie. Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią od świata, a świat ich słucha. My jesteśmy z Boga. Ten, kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał. Te przykazania to wiara w Jezusa i miłość braterska. Czy uważasz, że je wypełniasz? Wobec tego, czy poznajesz w sobie obecność i działanie Ducha Św.? Czy jesteś z Nim w takiej relacji, że poznajesz Jego szept w swojej codzienności, czy jest Twoim pomocnikiem, doradcą, pocieszycielem, przewodnikiem? Bardzo duża odpowiedzialność za tę współpracę spoczywa na Tobie – czy nasłuchujesz, szukasz, oczekujesz Jego działania na codzień? Czy dziękujesz za to, co uda się usłyszeć, wypełnić – za małe cuda, które są znakiem Jego bliskości i miłości? W czym najbardziej potrzebujesz Jego podpowiedzi i prowadzenia?
  • Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie. Dziecko Boże powinno mieć mentalność zwycięzcy i zdobywcy. Coraz głębsza wiara i relacja z Panem, usuwa lęki i zniewolenia, daje ufność, a nawet pewność Bożej łaski, bliskości, opieki i prowadzenia. Czy widzisz w sobie wzrost mentalności Dziecka Króla?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Boży przepraszam, że tak często lekceważę Twój głos, tak mało się staram być posłusznym. Proszę przymnóż mi wiary, że Ty jesteś we mnie, a ja w Tobie. Proszę pomóż mi słyszeć Cię wyraźniej, iść za Tobą i doświadczać Twojego działania! Tato chcę widzieć Twoje cuda w moim życiu!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


Jeden komentarz do rozważania “PRZYJĄĆ PANA TO STAWAĆ SIĘ POSŁUSZNYM DZIECKIEM BOŻYM”

  1. Duchu Boży proszę Cię, pomóż mi słyszeć Cię wyraźniej,i daj mi więcej siły by iść za Tobą kiedy słyszę Twój głos a trwam w uporze doznanej krzywdy.

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)