Strona główna » slowo » PRZYJĄĆ PANA TO OTWORZYĆ SIĘ NA JEGO DZIAŁANIE WE MNIE

PRZYJĄĆ PANA TO OTWORZYĆ SIĘ NA JEGO DZIAŁANIE WE MNIE

09.01.2020, czwartek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 6, 45 – 52

Kiedy Jezus nasycił pięć tysięcy mężczyzn, zaraz przynaglił swych uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, do Betsaidy, zanim sam odprawi tłum. Rozstawszy się więc z nimi, odszedł na górę, aby się modlić.
Wieczór zapadł, łódź była na środku jeziora, a On sam jeden na lądzie. Widząc, jak się trudzili przy wiosłowaniu, bo wiatr był im przeciwny, około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze, i chciał ich minąć. Oni zaś, gdy Go ujrzeli kroczącego po jeziorze, myśleli, że to zjawa, i zaczęli krzyczeć. Widzieli Go bowiem wszyscy i zatrwożyli się. Lecz On zaraz przemówił do nich: «Odwagi, to Ja jestem, nie bójcie się!» I wszedł do nich do łodzi, a wiatr się uciszył.
Wtedy oni tym bardziej zdumieli się w duszy, nie zrozumieli bowiem zajścia z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W dzisiejszej ewangelii Marek przedstawia nam Jezusa kroczącego o świcie po jeziorze, przemawiającego do uczniów i wchodzącego do ich łodzi. Podobne sytuacje mogę dostrzec w moim codziennym życiu(byciu) z Jezusem.
  • Jezus przychodzi do mnie, „krocząc po jeziorze mojego życia”. Przychodzi dlatego, że mnie kocha i chce ze mną być. Właśnie wtedy, gdy jest mi ciężko, gdy nie potrafię poradzić sobie w pracy, z mężem, z dziećmi, sama z sobą. Przychodzi, bo widzi, jak się trudzę, by być z Nim – właśnie z Nim – mimo że „wiatr jest czasem przeciwny”. Zna moje serce i dlatego przychodzi też w sakramentach, poprzez lekturę Biblii, ale także przez drugiego człowieka i otaczający mnie świat, którego jest Kreatorem. By mnie umocnić. Czy dostrzegam Jego obecność? Co czuję, gdy się zbliża?
  • Jezus przemawia do mnie najczęściej przez Słowo, które czytam (Biblia) i które słyszę podczas Eucharystii, ale także na modlitwie, przez drugiego człowieka czy jakieś wydarzenie. W każdym dniu mojego życia mogę usłyszeć od Niego: Odwagi. Ja Jestem. Nie bój się! (por: Mk 6, 50). Fraza „nie bój się” („nie lękaj się”) jest użyta w Biblii 365 razy najprawdopodobniej po to, by mi codziennie o tym przypominać. Mówi do mnie jak mówi do św. Jana w Apokalipsie: Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni i żyjący (…) na wieki wieków (Ap 1, 17-18). Czy stać mnie na odwagę bycia(życia) z Nim? Czy słucham, co ma mi do powiedzenia? Czy wierzę, że On chce ze mną być naprawdę? Do końca?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, objawiasz mi się w mojej historii życia przez działanie i mówisz: „Bądź mężna i mocna (…) nie bój się (…) idę z tobą, nie opuszczę cię i nie porzucę” (por: Pwt 31,6). I chwała Ci za to!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


komentarzy 5 do rozważania “PRZYJĄĆ PANA TO OTWORZYĆ SIĘ NA JEGO DZIAŁANIE WE MNIE”

  1. To słowa do Mnie .Mam słabą wiarę A Pan Jezus Sam przychodzi do Mnie i mówi Nie bój się .Tego Mi potrzeba

  2. Dzięki Jezu mój umiłowany PRZYJACIELU 🙂

  3. Jak trudno jest przyjąć Pana i oddać Mu ster życia.

  4. Dziękuję Ci Panie za ten dzień, bardzo trudny a jednak przemówileś do mnie bym się nie lękała i zaufała Tobie.
    Bądź uwielbiony Panie.

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)