Strona główna » slowo » PRZYJĄĆ PANA TO PRZYJĄĆ DAR WOLNOŚCI

PRZYJĄĆ PANA TO PRZYJĄĆ DAR WOLNOŚCI

10.01.2020, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 4, 14-22a

Jezus powrócił mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».
Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Gdybym w jednym zdaniu miał opisać sedno posłannictwa Jezusa, to przez pryzmat dzisiejszego czytania powiedziałbym, że Jezus został do nas posłany, aby dać nam wolność. Wprost napisane jest o wolności dla więźniów i uciśnionych ale gdy niewidomy odzyskuje wzrok, to przecież dopiero otwiera się dla niego przestrzeń wolności! A niesienie dobrej nowiny – czy to nie zapowiedź wolności od grzechu i śmierci? Św. Paweł przypieczętuje tę myśl mówiąc: Wy zatem bracia powołani zostaliście do wolności (Ga 4,13) oraz ku wolności wyswobodził was Chrystus (Ga 5,1a).
  • Zastanawiam się czy i jak doświadczam tej wolności w codziennym życiu. Ciągle przecież napotykam jakieś “muszę”. Zastanawiając się jak być wolnym w tym wszystkim co “muszę” zrobić w codziennym życiu, przyszła mi na myśl postawa Ojca Maksymiliana – całkowicie pod przymusem okoliczności Oświęcimia jest przecież całkowicie wolny, bo sam wybiera – daje swoje życie za inne życie. Odpowiedź na to znalazłem też u św. Pawła, który mówi – gdzie jest Duch Pański – tam wolność (2Kor 3,17). Maksymilian, zewnętrznie zniewolony tak, że trudno sobie coś gorszego wyobrazić, był wewnętrznie wolny, bo był pełen Bożego Ducha! Prosić o Ducha, napełniać się Duchem przez korzystanie z sakramentów Kościoła – to droga do wolności! A jaka jest Twoja droga, Twój sposób na napełnianie się Bożym Duchem wolności?
  • Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. To zdanie w myśleniu biblijnym oznacza nie tylko to, że słowa kiedyś się spełniły, tylko, że spełniają się od tamtego momentu do dziś i będą się spełniać na wieki. Mogą się także spełnić wobec mnie i ciebie. Dlaczego? Bo Jezus żyje i działa w taki sam sposób jak wtedy, gdy przyszedł do swojej synagogi. Jezus wyprosił i przyniósł nam Ducha, który daje wolność. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, (…) Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was (J14,16-18). Spróbuj dziś wpleść w swoją modlitwę wołanie o Bożego Ducha dającego ci wolność, wołaj cierpliwie, bo to wołanie jest zgodne z Bożą wolą – Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą (Łk 11,13).

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu, przyjdź do mnie w swoim Duchu i daj mi doświadczyć prawdziwej wolności!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


komentarze 4 do rozważania “PRZYJĄĆ PANA TO PRZYJĄĆ DAR WOLNOŚCI”

  1. Panie Jezu obdarz mnie darem wolności.

  2. Dzięki Jezu za wolność , pozdrawiam serdecznie Maryję i przekazuję milion buziaczków, :):)

  3. “…dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego.”
    Panie niech moje słowa płyną z ust moich,niech Duch Święty napełnia każde moje słowo miłością,łagodnością,dobrocią.

  4. Panie Jezu dziękuję Ci za otrzymane łaski

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)