Strona główna » slowo » PRZYJĄĆ PANA, TO PROSIĆ Z POKORĄ O UZDROWIENIE Z GRZECHU

PRZYJĄĆ PANA, TO PROSIĆ Z POKORĄ O UZDROWIENIE Z GRZECHU

11.01.2020, sobota

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 5,12-16

Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: «Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić».
Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: «Chcę, bądź oczyszczony». I natychmiast trąd z niego ustąpił. A On mu przykazał, żeby nikomu nie mówił: «Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».
Lecz tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i uzyskać uzdrowienie z ich niedomagań. On jednak usuwał się na pustkowie i tam się modlił.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Trąd był i jest chorobą, która skazywała chorych na margines społeczeństwa. Ludzie nią dotknięci byli pogardzani, odtrącani, stawali się wyrzutkami odłączonymi od wspólnoty. Byli skazani na śmierć za życia. Cierpieli podwójnie: z jednej strony doświadczały powolnego obumierania i gnicia ciała, z drugiej zanikały relacje z ludźmi. Choroba niszczyła życie duchowe i społeczne człowieka. Skazywała go na izolację, na samotne przeżywanie swego cierpienia. Odrywała go od rodziny, a także od Boga (jako nieczysty nie mógł się z Nim spotykać w świątyni, nie mógł uczestniczyć w modlitwach czy składaniu ofiar). Trąd w dzisiejszej Ewangelii jest symbolem grzechu. Grzech niesie za sobą skutki podobne do tych wywoływanych przez trąd – zrywa więzi międzyludzkie, izoluje człowieka, sprawia, że człowiek staje się nieczysty wobec Boga. Dzisiaj dotyka człowieka wiele odmian takiego trądu: egoizm, wygoda, lenistwo, brak empatii, kariera, pieniądz, nieczystość… Co jest moim trądem?
  • Trędowaty wykazuje się wielką determinacją i odwagą. Wie, że jest pozbawiony jakichkolwiek praw. Ryzykuje, łamie wszelkie zakazy, robi to, czego mu nie wolno – wychodzi na spotkanie Jezusa i prosi: “Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Jest to wyraz pokornej i głębokiej wiary. Trędowaty wie, że uzdrowienie zależy tylko od łaski Jezusa. Ale o tę łaskę trzeba prosić. To samo dotyczy mnie. Jeśli nie wyjdę ze swego miejsca odosobnienia i nie będę prosił o pomoc, nie będę oczyszczony. Jezus ma moc oczyścić mnie z największego brudu. Czy jest we mnie odwaga, by wyjść ku Niemu, by wołać z pokorą o pomoc, prosić o uzdrowienie?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Dziękuję Ci Panie za sakrament pokuty i pojednania, w którym oczyszczasz z trądu grzechów. Proszę Cię o odwagę, by porzucić miejsce mojego grzesznego odosobnienia.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


komentarze 2 do rozważania “PRZYJĄĆ PANA, TO PROSIĆ Z POKORĄ O UZDROWIENIE Z GRZECHU”

  1. Dziękuję,mogę korzystać z sakramentów pokuty i pojednania,uczestniczyć w Eucharystii. Dziękuję,że spotykać Cię każdego dnia i dziękuję,że jesteś przy mnie i dodajesz mi odwagi do walki z moimi słabościami.

  2. Panie Jezu dziękuję Ci że jesteś przy mnie każdego dnia, czuję Twoją obecność, Ty mnie prowadzisz,dajesz mi siłę, odwagę.Jezu Ufam Tobie.

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)