Strona główna » slowo » CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ NAJGŁĘBSZY SENS SWOJEGO ŻYCIA

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ NAJGŁĘBSZY SENS SWOJEGO ŻYCIA

13.01.2020, poniedziałek , Św. Hilarego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 1, 14-20

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Bóg stworzył świat bez udziału człowieka, ale pragnie dzielić się z nim swoim dobrem oraz troską o świat i zbawienie konkretnych ludzi. Wezwanie Jezusa: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, dotyczy każdego człowieka. Choć raz dokonało się ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Jezusa, to każde pokolenie potrzebuje usłyszeć tę samą dobrą nowinę, aby się za nią opowiedzieć albo ją odrzucić. Bóg potrzebuje nie tylko głosicieli słowa Bożego, ale potrzebuje przede wszystkim świadków. Czy jesteś świadkiem żywego Boga? Czy odpowiadasz na Boże wezwania?
  • Jezus powołuje konkretnych ludzi, którzy w swoim czasie stali się Jego świadkami, nawet za cenę swojego życia. Byli to rybacy, ale na tyle zamożni, że stać ich było na zatrudnianie najemników. Ewangelie wymieniają ich z imienia. Co takiego w nich było, że potrafili natychmiast odpowiedzieć na zaproszenie Jezusa? Każdy z ludzi wpisane ma w serce szukanie sensu swojego życia. Sens życia sprawia, że człowiek wie po co żyje i porządkuje ludzką hierarchię wartości. Sens życia sprawia, że człowiek wie jakich wartości w swoim życiu musi bronić, nawet za cenę własnego życia. Człowiek bowiem bez ważnych wartości w życiu, żyje jak zombie, czyli chodzący trup. Co jest sensem twojego życia? Jakie wartości są dla ciebie najważniejsze w praktyce codziennego dnia?
  • Sens życia posiada różną głębie. Człowiek jest zaproszony przez Boga, aby odkrył najgłębszy sens swojego życia. Sensem życia bywa współmałżonek, budowanie domu, dzieci, praca zawodowa, realizacja swoich pasji. Choć to wszystko w życiu ludzkim ma swoje ważne miejsce, to jednak sens życia nie ogranicza sie wyłącznie do tej rzeczywistości. Dalej idzie św. Ignacy wskazując, że człowiek jest po to stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony. Czy odkryłeś także taki sens swojego życia?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za odkrycie sensu mojego życia. Dziękuję Ci za odwagę bronienia wartości, które są ważne w moim życiu.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


komentarze 3 do rozważania “CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ NAJGŁĘBSZY SENS SWOJEGO ŻYCIA”

  1. Jezu dziękuję ci za otrzymane łaski

  2. Panie Jezu dziękuję Ci za otrzymane łaski

  3. Jak dobry jest Pan,jak miłosierny ile wspaniałości nam przygotował.Warto cierpieć ta chwilę którą tu jesteśmy polecam książkę zobaczyć niebo John Burck
    Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu teraz i na wiekiiiii.

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)