Archiwum z dnia: 6 lutego 2020

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM AŻ DO SWOJEJ ŚMIERCI

06.02.2020, czwartek , Św. Pawła Miki i Towarzyszy

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

1 Księga Królewska 2, 1-4. 10-12

Kiedy zbliżył się czas śmierci Dawida, wtedy rozkazał swemu synowi, Salomonowi, mówiąc: «Ja wyruszam w drogę przeznaczoną ludziom na całej ziemi. Ty zaś bądź mocny i okaż się mężem! Będziesz strzegł zarządzeń Pana, Boga twego, idąc za Jego wskazaniami, przestrzegając Jego praw, poleceń i nakazów, jak napisano w Prawie Mojżesza, aby ci się powiodło wszystko, co zamierzysz, i wszystko, czym się zajmiesz, ażeby też Pan spełnił swą obietnicę, którą mi dał, mówiąc: Jeśli twoi synowie będą strzec swej drogi, postępując wobec Mnie szczerze z całego serca i z całej duszy, to wtedy nie będzie ci odjęty mąż na tronie Izraela».
Potem Dawid spoczął ze swymi przodkami i został pochowany w Mieście Dawidowym. A czas panowania Dawida nad Izraelem wynosił czterdzieści lat. W Hebronie panował siedem lat, a w Jerozolimie panował trzydzieści trzy lata.
Zasiadł więc Salomon na tronie Dawida, swego ojca, a jego władza królewska została utwierdzona.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Kiedy zbliżył się czas śmierci Dawida… Tak się zastanawiam co chciałbym przekazać moim bliskim – dzieciom, wnukom – gdy będę świadom, że moje odejście jest bliskie? Gdy czasu mało, to myśli biegną do tego co absolutnie najważniejsze. Pragnieniem Dawida przed śmiercią było przkazać synowi, że rzeczą najważniejszą jest wierność żywemu Bogu: Będziesz strzegł zarządzeń Pana, Boga twego, idąc za Jego wskazaniami, przestrzegając Jego praw, poleceń i nakazów. A co ja bym im powiedział leżąc na łożu śmierci? Czy także to, aby byli wierni Bogu, aby ci się powiodło wszystko, co zamierzysz, i wszystko, czym się zajmiesz? Jednak jeżeli moi bliscy nie widzieli tego w moim życiu, to czy przed śmiercią moje słowa zabrzmią wiarygodnie? Wątpię, raczej posłuchają i powiedzą między sobą, że to przedśmiertne halucynacje. Ale teraz jeszcze mam czas, aby dawać przykład życia z Bogiem, bo jakie życie, taka śmierć.

  • … jego władza królewska została utwierdzona. Salomon posłuchał Dawida, swego ojca i był wierny Panu, słuchał Go a Pan mu błogosławił. Królestwo kwitło, zbudowano świątynię, królowie przychodzili aby słuchać mądrości Salomona. Ale do czasu. Dawid, mimo swoich błędów i grzechów, pozostał wierny Panu do końca, natomiast jego syn – niestety nie. U schyłku życia jego serce odwróciło się od Pana, Boga izraelskiego (1Krl 11,9). Dawid nie miał już wpływu na Salomona, który poszedł własną ścieżką, dokonał ostatecznie innych wyborów niż ojciec. Patrzę na moje dzieci i czasem drżę, bo nie mam już wpływu bezpośredniego na ich decyzje, ale mogę dawać przykład wierności Panu i modlić się, aby one też pozostały mu wierne. Każdy z nas, rodziców, potrafi walczyć o zdrowie, pomyślność czy wykształcenie swoich dzieci. Ale czy chcemy i potrafimy zawalczyć o to, aby pozostały wierne Panu? Czy to jest dla nas taką wartością, że poświęcimy temu odpowiedni czas i wysiłek – np. aby wspólnie się modlić, czytać Boże Słowo, wspólnie komuś pomagać?
  • Dzisiejsze Słowo ostatecznie zadaje mi pytanie: Co jest dla ciebie wartością najważniejszą, za którą jesteś gotów oddać życie? Co powiesz bliskim na łożu śmierci, jakie wartości im zostawisz? Czy nie rozmieniasz życia na drobne goniąc za jakimiś rzeczami, które w perspektywie śmierci są jak śmieci?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, ucz mnie wybierać to, co najważniejsze, daj mi mądrość i wolę dokonywania dobrych wyborów, których nie będę się wstydził odchodząc do Ciebie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?