Archiwum z dnia: 10 lutego 2020

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO UMIEJĘTNIE PIELĘGNOWAĆ PAMIĘĆ

10.02.2020, poniedziałek , Św. Scholastyki

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

1 Księga Królewska 8, 1-7. 9-13

Salomon zwołał starszyznę Izraela, wszystkich naczelników pokoleń, przywódców rodów Izraelitów, aby zgromadzili się przy królu Salomonie w Jerozolimie na przeniesienie Arki Przymierza Pańskiego z Miasta Dawidowego, czyli z Syjonu. Zebrali się więc u króla Salomona wszyscy Izraelici w miesiącu Etanim, na Święto Namiotów przypadające w siódmym miesiącu. Kiedy przyszła cała starszyzna Izraela, kapłani wzięli arkę i przenieśli Arkę Pańską, Namiot Spotkania i wszystkie święte sprzęty, jakie były w namiocie. Przenieśli je kapłani oraz lewici. A król Salomon i cała społeczność Izraela, zgromadzona przy nim, przed arką składali wraz z nim na ofiarę owce i woły, których nie rachowano i nie obliczano z powodu wielkiej ich liczby. Następnie kapłani wprowadzili Arkę Przymierza Pańskiego na jej miejsce do sanktuarium świątyni, do Miejsca Najświętszego, pod skrzydła cherubów, gdyż cheruby miały tak rozpostarte skrzydła nad miejscem arki, że okrywały arkę i jej drążki z wierzchu. W arce nie było nic, oprócz dwóch kamiennych tablic, które Mojżesz tam złożył pod Horebem, tablic Przymierza, gdy Pan zawarł przymierze z Izraelitami w czasie ich wyjścia z ziemi egipskiej. A kiedy kapłani wyszli z Miejsca Świętego, obłok wypełnił dom Pański. Kapłani nie mogli pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała Pańska napełniła dom Pański. Wtedy przemówił Salomon: «Pan powiedział, że będzie mieszkać w czarnej chmurze. Już zbudowałem Ci dom na mieszkanie, miejsce przebywania Twego na wieki».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Dla Narodu Wybranego zbudowanie świątyni i wprowadzenie Arki Przymierza Pańskiego było wielkim wydarzeniem i świętem. Król Salomon zwołał wszystkich sprawujących jakąkolwiek władzę w Izraelu na to wydarzenie. Wprowadzenie Arki Przymierza Pańskiego stało się świętem narodowym, które czczono w specjalny sposób. A król Salomon i cała społeczność Izraela, zgromadzona przy nim, przed arką składali wraz z nim na ofiarę owce i woły, których nie rachowano i nie obliczano z powodu wielkiej ich liczby. Król i przywódcy mieli głęboką świadomość, dzięki komu istnieją. Potrzebne jest nam przywrócenie pamięci dzięki komu istniejemy. Potrzebujemy wołać do Boga żywego, aby przywrócił nam pamięć i ukazał otrzymane dobra. Czy demaskujesz w swoim życiu brak pamięci o dobru otrzymanym od innych przez ich trud i ofiarę? Jak pielęgnujesz pamięć w swoimj życiu?
  • Król Salomon i przywódcy Izraela wiedzieli, że istnieją dzięku Bogu żywemu obecnemu w Arce Przymierza. Następnie kapłani wprowadzili Arkę Przymierza Pańskiego na jej miejsce do sanktuarium świątyni, do Miejsca Najświętszego, pod skrzydła cherubów, gdyż cheruby miały tak rozpostarte skrzydła nad miejscem arki, że okrywały arkę i jej drążki z wierzchu. W arce nie było nic, oprócz dwóch kamiennych tablic, które Mojżesz tam złożył pod Horebem, tablic Przymierza, gdy Pan zawarł przymierze z Izraelitami w czasie ich wyjścia z ziemi egipskiej.  Naszą Arką Przymierza jest obecny Bóg w Najświętszym Sakramencie. Jego wielkość i moc ukryta w małych opłatku chleba. Potrzebujemy wzrastać w wierze, aby odkryć samego Boga w Jego Największej pokorze. Potrzebujemy pragnienia spotkania z Nim przy adoracji Najświętszego Sakramentu. Czy wyznajesz wiarę w obecność Boga w małym opłatku chleba? Jak często uczestniczysz w adoracji Najswiętszego Sakramentu?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci, że mogę Cię spotkać w małym opłatku chleba. Dziekuję za dar wiary.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?