Archiwum z dnia: 12 lutego 2020

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WALCZYĆ ZE SWOIMI SŁABOŚCIAMI

12.02.2020, środa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 7,14-23

Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha! Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o to przysłowie. Odpowiedział im: I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym; bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej: Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa, który przywołuje tłum do siebie i rozpoczyna mowę zdecydowanym głosem : Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie! Te słowa Jezus mówi do mnie dzisiaj. .Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby go uczynić nieczystym, lecz co wychodzi z człowieka czyni go nieczystym. Żydzi uznawali wiele potraw za nieczyste. Nie wolno im było ich spożywać, bo stawało się nieczystym. A Jezus mówi, że jedzenie nie zanieczyszcza człowieka, bo przecież nie wchodzi do ludzkiego serca. W ten sposób Jezus daje do zrozumienia, że każdy rodzaj pokarmu uznaje za czysty. Człowieka zanieczyszcza to, co z własnego serca wychodzi. Nieczystość wychodzi z wnętrzna człowieka a nie przychodzi do niego z zewnątrz.

  • Kto z kim przystaje takim się staje brzmi popularne powiedzenie. Czy nie z lęku  budujemy sobie mury, odcinając się od ludzi, którzy mają niewygodne dla nas poglądy, inaczej niż my postępują?  A Jezus, jak mówiono o nim, przebywał wsród celników i grzeszników.  Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym… Słowa Ewangelii stają sie dla nas wyrzutem sumienia a zarazem wyzwaniem. Wyrzutem, za obwinianie drugiego człowieka za swój grzech. To z mojego serca pochodzą złe myśli, nierząd… . Wyzwaniem, aby nieustannie prosić Ducha Świętego by napełnił moje serce miłością, radością, pokojem tak, abym mógł naśladować Chrystusa i być świadectwem dla każdego człowieka, którego Bóg postawił na mojej drodze. Czy lęk przed zgorszeniem płynącym z zewnątrz nie zamyka mnie na relacje z drugim człowiekiem ?
  • Jak często próbuję usprawiedliwiać siebie przed Bogiem i ludźmi, czy nie zdarza mi się tłumaczyć swoich nieprawidłowych zachowań względem innych mówiąc – to on mnie sprowokował, to on mnie zdenerwował, więc ..? Gdyby moje dzieci były posłuszne to bym ich nie uderzył, gdyby mój współmałżonek mnie nie zranił, to bym nie zamykał się na niego, gdyby mój współpracownik był względem mnie fair, to bym go nie obmawiał, gdyby … . A Jezus mówi Całe to zło z wnętrza pochodzi …

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu poślij swojego Ducha aby oczyszczał moje serce.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?