Strona główna » slowo » CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZESTRZEGAĆ SŁOWA PANA

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZESTRZEGAĆ SŁOWA PANA

13.02.2020, czwartek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

1 Księga Królewska 11, 4-13

Kiedy Salomon się zestarzał, żony zwróciły jego serce ku cudzym bogom i wskutek tego serce jego nie pozostało tak szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce jego ojca, Dawida. Zaczął bowiem czcić Asztartę, boginię Sydończyków, oraz Milkoma, ohydę Ammonitów. Salomon dopuścił się więc tego, co jest złe w oczach Pana, i nie okazał pełnego posłuszeństwa Panu, jak Dawid, jego ojciec. Salomon zbudował również posąg Kemoszowi, bożkowi moabskiemu, na górze naprzeciw Jerozolimy oraz Milkomowi, ohydzie Ammonitów. Tak samo uczynił wszystkim swoim żonom obcej narodowości, palącym kadzidła i składającym ofiary swoim bogom.
Pan rozgniewał się więc na Salomona za to, że jego serce odwróciło się od Pana, Boga izraelskiego. Dwukrotnie mu się ukazał i zabraniał mu czcić cudzych bogów, ale on nie zachowywał tego, co Pan mu nakazał. Wtedy Pan rzekł Salomonowi:
«Wobec tego, że tak postąpiłeś i nie zachowałeś mego przymierza oraz moich praw, które ci dałem, nieodwołalnie wyrwę ci królestwo i dam twojemu słudze. Choć nie uczynię tego za twego życia ze względu na twego ojca, Dawida, to wyrwę je z ręki twego syna. Jednak nie wyrwę całego królestwa. Dam twojemu synowi jedno pokolenie ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na Jeruzalem, które wybrałem».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Młody Salomon rozpoczął swoją służbę jako król w spektakularny sposób, mądrze rozwiązując trudną sprawę. Był młody, skromny, pokorny, dobrze się zapowiadał. Mądrość młodego Salomona rodziła podziw, uznanie, pokój i bogactwo kraju. Syn Dawida miał jednak słabość, która doprowadziła go do niewierności wobec Boga, do bałwochwalstwa. Król Salomon pokochał też wiele kobiet (…) z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom: Nie łączcie się z nimi, i one niech nie łączą się z wami, bo na pewno zwrócą wasze serca ku swoim bogom. (1 Krl 11, 1-2)
  • Istotą grzechu Salomona nie było posiadanie wielu kobiet, ale zlekceważenie słowa Pana: Nie łączcie się z nimi, i one niech nie łączą się z wami, bo na pewno zwrócą wasze serca ku swoim bogom. Wyznacznikiem naszych wyborów i działania ma być słowo Pana, usłyszenie Go i bycie Mu posłusznym. Zastanów się, na ile byłeś posłuszny tym wszystkim słowom Boga, które dotykały cię, poruszały? Czy wykonywałeś to, do czego takie Słowa cię zapraszały? Czy nie zagłuszałeś myśli sumienia?
  • Grzech bałwochwalstwa naznaczył końcówkę panowania Salomona: Kiedy Salomon zestarzał się, żony zwróciły jego serce ku bogom obcym (…) Serce Salomona odwróciło się od Boga i nie słuchał Bożych nakazów. Następuje rozbicie królestwa Izraelskiego ze względu na grzech bałwochwalstwa jego władcy. Źródłem owego rozbicia jest zlekceważenie słowa Pana.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu proszę Cię o wrażliwość na Twój głos. Proszę także o pragnienie wierności Twoim słowom.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


komentarze 3 do rozważania “CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZESTRZEGAĆ SŁOWA PANA”

  1. piękne i głębokie rozważanie; podstawa naszego życia duchowego- serce szczere i pokorne i wierne Bogu.
    Dziękuję za ubogacenie mnie ta refleksją nas Słowem Bożym

  2. Z tego co przeczytałam zrozumiałam że dobrze jest znać Boga

  3. Jerzy Prokopiuk

    Mamy dziś (piątek 14.02) awarię na stronie, dlatego nie wyświetla się aktualne LD. Przepraszamy. Najpóźniej jutro wszystko powinno być ok.

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)