Archiwum z dnia: 3 marca 2020

NAWRACAĆ SIĘ, TO ROZWIJAĆ RELACJĘ Z OJCEM

03.03.2020, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 6, 7-15

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie – czy Jezus chce, żebyśmy się krótko modlili? Nie. Pan sam wyjaśnia o co chodzi: Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. To postawa, kiedy człowiek chce jakoś obłaskawić bóstwo, przekonać, namówić do spełnienia woli proszącego. W wierzeniach pogańskich praktykowano długie śpiewy, którym towarzyszyło składanie krwawych ofiar, samookaleczenia, aby niejako przymusić bóstwo do wykonania woli proszących. Jezus proponuje całkiem inne podejście.
  • Nasz Bóg jest Ojcem – to definiuje sposób naszego zwracania się do Niego. Ojciec to ktoś chcący jak najlepiej dla dziecka, zawsze wysłuchujący i reagujący w najwłaściwszy sposób. Nie trzeba Go przymuszać, szantażować. On kocha. Wystarczy prosta prośba i ufność. Jaka jest Twoja postawa na modlitwie prośby – na ile forsujesz i przekonujesz Boga o swoich potrzebach, czy nie zakrada się jakiś brak ufności, traktowanie Boga jak kogoś odległego, komu nie do końca można wierzyć?
  • Krok dalej to proszenie niekoniecznie o to, czego Ty chcesz, ale o to, czego Bóg chce: niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Niebo to miejsce, gdzie wola Boża jest wypełniana w 100%. Być posłusznym Bogu, żyć wypełniając Jego wolę, to jakby sprowadzać niebo na ziemię. Czy wierzysz, że najlepsze co może Cię w życiu spotkać, to spełnienie Jego woli? Czy potrafisz, a przynajmniej starasz się w ten sposób modlić – o Jego wolę w Twoim życiu?
  • Wolą Ojca jest, by w Twoim sercu nie było ran nieprzebaczenia, które są przyczółkami królestwa ciemności. Przebaczenie jest jednym z warunków życia w bliskości Ojca, dlatego wymaga On w tym posłuszeństwa. Posłuszeństwo oznacza podporządkowanie się tej zasadzie, mimo trudności, może wbrew uczuciom, pragnieniom. To decyzja podejmowana wolą i umysłem – na podstawie wiary w Słowo Boże. Czy żyjesz w posłuszeństwie tej zasadzie – by wszystkim zawsze wybaczać?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Św. proszę Cię ucz mnie posłuszeństwa, umocnij moją ufność w dobroć Taty!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?