Archiwum z dnia: 6 marca 2020

NAWRACAĆ SIĘ PRZEZ ZMIANĘ JĘZYKA

06.03.2020, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 5, 20-26

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj!”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.
Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Człowiek “sprawiedliwy” to, w rozumieniu biblijnym, osoba, która stara się żyć zgodnie z Bożą wolą. Faryzeusze i uczeni w Piśmie byli sprawiedliwi, gdyż starali się żyć zgodnie z wolą Bożą wyrażoną w prawie Mojżesza. Ale Jezus powie o nich: wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości (Mt 23,28). Przekładając to na dzisiejsze czasy, jeśli np. chrzest czy komunia dziecka jest dla mnie elementem kościelnego folkloru i robię to, aby spełnić rytuał, to jestem dokładnie jak ci faryzeusze i z taką postawą nie wejdę do Bożego królestwa. Co jeszcze traktuję jako zewnętrzny rytuał, bez zaangażowania serca – Eucharystię? Bierzmowanie? Spowiedź?

  • „Nie zabijaj!”. Nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, wydaję się być całkiem w porządku. Dalej jednak jest o tym, że to już słowo może zabijać i ja łapię się na tym, jak często zabijam słowem. “Raka” da się przetłumaczyć jako “kretyn” albo “idiota” i z przykrością stwierdzam, że to dość popularne słowa w moim słowniku, szczególnie podczas jazdy samochodem, albo przy czytaniu wypowiedzi polityków. Zmiana reagowania idzie mi jak po grudzie. Proszę Pana, abym w takich sytuacjach czuł, że coś jest nie tak, aby to docierało do mojej świadomości. A jakie są twoje grzechy języka?
  • …brat twój ma coś przeciw tobie. Szczerze mówiąc, nie bardzo to rozumiałem, bo jeśli ktoś ma coś przeciw mnie, to chyba to on ma problem a nie ja? “Kłopot” jednak w tym, że Jezus zachęca do tego, aby być doskonałym, to nie pozwala trwać w bezczynności. Nie muszę się z tym kimś nawet zgadzać, ale przynajmniej mogę podjąć próbę zrozumienia o co chodzi, poprosić o wyjaśnienie, wypowiedzenie się. Nawiązanie komunikacji to zawsze jakiś krok do przodu. Czy stać cię ze względu na Jezusa, aby wyjść do żony/ męża z chęcią rozmowy? Albo tego, który jest na ciebie obrażony poprosić o wypowiedzenie się?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, nie utrzymuję na wodzy swojego języka. Daj mi wrażliwość na to, co jest grzechem języka.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?