Archiwum z dnia: 7 marca 2020

NAWRACAĆ SIĘ, TO DAROWAĆ WSZELKIE URAZY

07.03.2020, sobota , Świętych męczennic Perpetuy i Felicyty

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 5,43-48

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Mamy miłować każdego człowieka, w tym również nieprzyjaciół. Nie chodzi o sentymentalne uczucie, ale o nasza postawę wobec bliźniego, która przejawia się w życzliwości, pragnieniu dobra, modlitwie w jego intencji. Kochanie, lubienie osób nam bliskich i czyniących dobro nie jest czymś naturalnym. A to jest za mało. Jesteśmy wezwani do kochania na wzór Boga. Jako Jego dzieci mamy się upodabniać do Ojca i kierować się nieustannie bezwarunkową i wielkoduszną miłością „cierpliwą, łaskawą, która nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości” (1 Kor 13,4-7). Bo „jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas” (1J 4,12). Czy w moim najbliższym otoczeniu są osoby, do których żywię żal, urazę? Czy modlę się za nie?
  • Zachęta do miłowania nieprzyjaciół, czyli wnoszenia pokoju tam, gdzie jest konflikt jest po to, by pomóc nam uporządkować nasze życie: rodzinne, sąsiedzkie, w miejscu pracy, nauki. Gdy nauczymy się przebaczać, ustępować z udowadniania za wszelką cenę swojej racji, dochodzić sprawiedliwości, będziemy wnosić pokój do naszych środowisk. Co mogę zrobić, aby zainicjować pokój w moim otoczeniu?
  • Bądźcie doskonałymi; Jezus zachęca nas, abyśmy stali się doskonali. Zachęca do czegoś, co z punktu widzenia człowieka jest niemożliwe. Skoro jednak On sam nas zachęca i wskazuje do naśladowania Ojca, który jest doskonały, tzn. że z Jego pomocą możemy dążyć do świętości. Co więcej, mówi dokładnie co trzeba robić, aby stać się świętym. Czy ja w ogóle mam pragnienie stawania się świętym?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, naucz mnie miłować “nie słowem i językiem, ale czynem i prawdą” (1 J 3,18)

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?