Archiwum z dnia: 9 marca 2020

NAWRACAĆ SIĘ, TO ODKRYĆ KLUCZ DO PRZEMIANY ŻYCIA

09.03.2020, poniedziałek , Św. Franciszki Rzymianki

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Proroka Daniela 9, 4b-10

O Panie, Boże mój, wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań.
Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań. Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów, do naszych przywódców, do naszych przodków i do całej ludności kraju. U Ciebie, Panie, sprawiedliwość, a u nas wstyd na twarzach, jak to jest dziś u nas – mieszkańców Judy i Jerozolimy, i całego Izraela, u bliskich i dalekich, we wszystkich krajach, dokąd ich wypędziłeś z powodu niewierności, jaką Ci okazali. Panie! Wstyd na naszych twarzach, naszych królów, naszych przywódców i naszych ojców, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Ale Pan, Bóg nasz, jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według wskazań, które nam dał przez swoje sługi, proroków.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Prorok Daniel żyje głęboko prawdą biblijną, że nieszczęścia w życiu Narodu Wybranego związane są z nieposłuszeństwem głosowi Boga. Prorok Baruch jeszcze mocniej podkreśla tę prawdę. Od czasu kiedy Pan wyprowadził przodków naszych z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego byliśmy niewierni wobec Pana, Boga naszego, byliśmy tak niedbali, iż nie słuchaliśmy Jego głosu. Przylgnęły przeto do nas nieszczęścia i przekleństwo, jakimi Pan zagroził przez Mojżesza, sługę swego, w dniu, w którym wyprowadził przodków naszych z Egiptu. (Ba 1, 19-20b) Posłuszeństwo głosowi Pana to klucz do szczęśliwego i  wygranego życia. Czy słyszysz głos Boży w swoim życiu? Jak często czytasz słowo Boże i nasiąkasz Jego myśleniem?
  • Prorok Daniel ma głęboką świadomość grzechu Izraela, z którym się utożsamia. Mówi: my zgrzeszyliśmy, my zbłądziliśmy, my popełniliśmy nieprawość i my odstąpiliśmy o Twoich przykazań. Jest prorokiem i sam musiał mierzyć się ze swoim grzechem, aby wstawiać się za innymi. Wstawia się za tymi, którzy nie widzą swojego grzechu. Aby człowiek mógł przemieniać swoje życie potrzebuje zobaczyć swój grzech, uznać go, przeprosić za niego, żałować go i odpokutować. Tak biblijnie wygląda proces zamykania konsekwencji zła związanego z popełnionym grzechem. Taki własnie schemat wychodzenia z grzechu podaje Kościół w przygotowaniu do sakramentu pokuty, czyli 5 warunków dobrej spowiedzi. W jaki sposób podchodzisz do sakramentu pojednania? Czy jest to realne miejsce przemiany twojego życia?
  • Uczucia zalecane przy żalu nad grzechem, to wstyd i płacz. Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. (Za 12, 10) Św. Izaak z Niniwy powiada: Kto zna swoje grzechy, jest o wiele większy niż ów, który wskrzesza umarłego… Kto przez godzinę potrafi naprawdę płakać nas samym sobą, jest większy od tego, który naucza cały świat; kto zna własną słabość, jest większy niż ten, kto ogląda Anioły. Ten, który pełen skruchy, w samotności podąża za Chrystusem, jest większy od tego, który cieszy się w Kościele uznaniem mas. Czy płakałeś nad swoim grzechem?  Jakie grzechy bolą Cię najbardziej?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za zobaczenie mojego grzechu. Dziękuję, że mogę płakać nad swoim grzechem.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?