Archiwum z dnia: 17 marca 2020

NAWRACAĆ SIĘ BY MIEĆ CZYSTE SERCE

17.03.2020, wtorek , Św. Patryka

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 18, 21-35

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Panie, ile razy mam przebaczyć Czy można wyliczać porcje miłości? Oceniać ile razy się opłaca wybaczyć, a za którym razem już nie? Po ludzku patrząc, człowiek ma z natury jakieś ograniczone możliwości i zasoby cierpliwości, miłości. Ale Jezus wzywa każdego ochrzczonego do życia zgodnie z powołaniem Dziecka Bożego, które ma wyjątkowe standardy i możliwości. Czy wyróżniasz się bożymi standardami w miłosierdziu wobec ludzi?
  • Bóg nie wymagałby od nas rzeczy niemożliwej. Jeśli Jego zaproszenie wydaje się trudne, niemożliwe – to jest to miejsce, gdzie chce On szczególnie zadziałać swoją łaską. On chce sprawić, że ta trudna rzecz dokona się dzięki Jego wsparciu i będzie mocnym znakiem Jego bliskości i dobroci dla Ciebie. Potrzeba jednak Twojej współpracy – decyzji i pragnienia, by Jego wola się wypełniła.
  • Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? Im bardziej poznajemy swoją własną słabość i grzeszność, tym łatwiej nam wybaczać i tym mniej gorszy grzeszność innych. Jeśli łatwo osądzasz ludzi i oburzasz się na ich grzechy, to może znaczyć, że wciąż masz o sobie zbyt dobre zdanie – czyli nie znasz swojej zdolności do grzeszenia, nie widzisz wszystkich swoich grzechów i podświadomie czujesz się lepszy od innych.
  • pan jego kazał wydać go katom… Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu». Te przerażające słowa Jezusa mają być ostateczną motywacją do podjęcia decyzji o wybaczeniu. Niebo jest stanem miłości, jedności i pokoju. Nie ma możliwości, aby znalazł się tam ktoś z sercem zamkniętym w nieprzebaczeniu. To będzie musiało zostać oczyszczone w czyśćcu, więc raczej lepiej “załatwić” te sprawy jeszcze na tym świecie…

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, proszę pokaż mi prawdę o mojej słabości, o tym jak wiele mi wciąż wybaczasz. Proszę uczyń we mnie serce pokorne i pełne miłosierdzia. Proszę pokaż mi, czy nie noszę w sercu nieprzebaczenia i pomóż mi!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?