Archiwum z dnia: 19 marca 2020

NAWRACAĆ SIĘ POPRZEZ WIERNOŚĆ SŁOWU BOŻEMU

19.03.2020, czwartek , Uroczystść świętego Józefa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 1, 16.18-21.24a

Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.
Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Można powiedzieć, że losy świata były w ręku Maryi, ale także w ręku Józefa. Co prawda jest świętym, którego ani jedno słowo nie zostało zapisane w Piśmie Świętym, ale przemawiają za Nim czyny. Jaką wielką wrażliwością i miłosierdziem wykazał się Opiekun Jezusa, kiedy poszedł za słowem Anioła? Gdyby nie przyjął Maryi, a tym samym Dzieciątka, które się w Niej poczęło, zostałaby ona prawdopodobnie według Prawa ukamienowana za cudzołóstwo. Przecież On dobrze wiedział, że nie jest ojcem Dziecka. Musiał pozostawić swoje ambicje, plany i pomysły na życie, aby się spełniło słowo Pana przekazane przez proroka. W perspektywie czasu wygląda to wszystko bardzo ładnie i poprawnie, ale kluczowe okazało się tu posłuszeństwo wobec Słowa.
  • Ewangelista mówi, że Józef był człowiekiem prawym, inne tłumaczenie mówi “sprawiedliwym”. W każdym razie użyte tu greckie słowo “dikaios” oznacza osobę, której sposób myślenia, odczuwania, działania, jest w pełni zgodny z Bożymi zamierzeniami. Taki był właśnie Józef, dlatego potrafił dokonać właściwego wyboru w tak trudnej sytuacji. Ale także nas Słowo Boże wzywa do tego, abyśmy stawali się jak św. Józef w naszym myśleniu  – przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża (Rz 12,2). Odnawiać umysł, to karmić sie Słowem, które zmienia nasze myślenie. Czy jest Ono także moim pokarmem?
  • Ale skąd w Józefie taka postawa, ile w tym było Bożej łaski a ile pracy Józefa? Ciekawe, że w tym fragmencie i później, gdy święta rodzina ucieka do Egiptu, Józef działa po tym, jak we śnie słyszy co ma robić. Często śnimy o sprawach, które nas mocno zajmują, są jakoś wyjątkowo dla nas ważne, z którymi często mamy do czynienia. Może właśnie tu kryje się sekret Józefa, to, że był gorliwym naśladowcą Bożego prawa i to przenikało jego dzień i noc? Takim, o którym mówi Psalm 1 (tłumaczenie NPD): ma upodobanie w Słowie Pana, nad Jego Słowem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. (Ps 1, 2). Jakie ja mam upodobanie w Słowie Pana?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, daj mi usłyszeć Twoje Słowo i wypełniać je, abym nigdy nie pozostawał bierny i nieczuły na Twoje Słowo.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?