Strona główna » slowo » NAWRACAĆ SIĘ POPRZEZ KONKRETNE WYRAŻANIE MIŁOŚCI

NAWRACAĆ SIĘ POPRZEZ KONKRETNE WYRAŻANIE MIŁOŚCI

20.03.2020, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 12, 28b-34

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?»
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych».
Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary».
Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W mediach czy w kościele słyszymy często o przykazaniach miłości Boga i bliźniego, tymczasem jakoś mało akcentujemy kluczowe zdanie poprzedzające: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Hebrajskie słowo słuchać (sz’ma) nie tylko oznacza tu wysłuchać czegoś, tak jak się np. słucha jakiegoś wykładu, ale oznacza bycie posłusznym temu, co się usłyszało. A słyszymy przede wszystkim, że Bóg jest jedynym Panem. Jedynym, to znaczy będący przed wszystkim, ważniejszym od mojej żony, dzieci, rodziców, pracy, pasji, etc. Czy tak naprawdę jest?

  • Będziesz miłował Pana, Boga swego. Myślenie biblijne to nie spekulacje, to zawsze połączenie myślenia z działaniem. Jeśli mówi będziesz miłował Pana, to znaczy, że oczekuje konkretnego wyrazu miłości. Całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą oznacza, że dla miłości Boga mam spożytkować wszystko czym jestem, co robię, co posiadam. A konkretnie? Czy czas spędzany z Panem sam na sam każdego dnia jest tym najważniejszym czasem dnia? Czy jak wykonuję pracę, to pracuję z pełnym zaangażowaniem? A moje pieniądze, czy też są jakoś w Bożej służbie?
  • Jak jeszcze rozpoznać, czy miłuję Boga? Tu daje nam wskazówkę św. Jan – kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi (1J 4,20). Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata
    i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga? Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!
    (1J 3,17-18). Przeczytałem ostatnio słowa biskupa Aleppo, że w Syrii nie umiera się już od bomb, ale z głodu. Czuję, że to wyzwanie i wezwanie dla mnie, osobiście, abym nie był tu bezczynny. A jakie zadanie w relacji do bliźnich Pan ma dla ciebie?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, przypominaj mi nieustannie, że miłość do Ciebie wyraża się w prostych, konkretnych czynach, abym nie pozostał tylko w sferze słów.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


Jeden komentarz do rozważania “NAWRACAĆ SIĘ POPRZEZ KONKRETNE WYRAŻANIE MIŁOŚCI”

  1. Panie wzmocnić moja wiarę i naucz mnie kochać bliźnich jak siebie s samego także dostrzegać potrzenujacych wtedy to będę Ciebie kochała z całego serca. a moja miłość będzie naprawdę prawdziwa

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)