Strona główna » slowo » NAWRACAĆ SIĘ, TO CELEBROWAĆ MOC WIARY PRZEZ DZIĘKCZYNIENIE

NAWRACAĆ SIĘ, TO CELEBROWAĆ MOC WIARY PRZEZ DZIĘKCZYNIENIE

23.03.2020, poniedziałek , Św. Turybiusza z Mongrovejo

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Prorok Izajasz 65, 17-21

Tak mówi Pan:
«Oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą.
Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę; bo oto Ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu – radość. Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduję się z jej ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu ani krzyku narzekania.
Nie będzie już w niej niemowlęcia, co miałoby żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych lat; bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie osiągnąć stu lat, będzie znakiem klątwy. Zbudują domy i mieszkać w nich będą, zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Trudno nam uwierzyć w nową rzeczywistość, gdy zmagamy się jeszcze w starej i bolesnej. A Bóg żywy mówi: Oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą. Potrzebujemy uczepić się tego słowa jak kotwicy, ponieważ Bóg jest prawdomówny i ma moc w swoim czasie ową obietnicę zrealizować. Potrzebujemy dziękować za Boże obietnice i za to czego jeszcze  nie oglądamy w realu, ponieważ autor Listu do Hebrajczyków pisze: Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. (Hbr 11,1) Wiara wyraża się przez dziękczynienie. Czy wierzysz w Boże obietnice? Czy potrafisz dziękować za nie nawet wtedy, gdy nie oglądasz jeszcze ich spełnienia?
  • Bóg nam obiecuje, że będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę; bo oto Ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu – radość. Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduję się z jej ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu ani krzyku narzekania. Potrzebujemy wyznawać z mocą i wdzięcznością, że wewnętrzna radość jest Jego dziełem w naszym życiu. Jest możliwa, ponieważ On ją nam obiecuje. Tylko ludzie, którzy doświadczyli głębokiego smutku potrafią rozsmakować się radością. Dziękujmy nawet za trudne doświadczenia naszego życia, które zrodziły w nas smutek, a może poczucie nieszczęścia, ponieważ one pozwalają nam docenić otrzymane dobro. Czy dziękujesz za trudne doświadczenia życiowe? Czy rozumiesz sens tych doświadczeń?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za łaskę dostrzegania mocy wiary w moim życiu. Dziękuję za łaskę dziękczynienia.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


komentarze 4 do rozważania “NAWRACAĆ SIĘ, TO CELEBROWAĆ MOC WIARY PRZEZ DZIĘKCZYNIENIE”

  1. Przeżywamy teraz trudny czas związany z pandemią koronawirusem.Boże dodaj nam sił by nie ulegać lękowi i niech w tym wszystkim objawia się Twoją chwała. Niech Opatrzność czuwa nad nami.

  2. Panie Jezu dziękuję Ci ze odpowiadasz na moje prosby jakie zanosze do Ciebie w modlitwie i tym samym bardzo umacniasz moją wiarę.Dziekuje Ci że zawsze mogę na Ciebie liczyć i w Tobie znajdować oparcie.Amen.

  3. Na naszych oczach, dziś, Bóg “stwarza nowe niebiosa i nową ziemię”. Tak z dnia na dzień znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości. Co ona nam przyniesie? Jaka czeka nas przyszłość? Trzeba uwierzyć, że wszystko jest w rękach Boga. To On jest Panem życia i śmierci. Dobitny przykład tego mamy w dzisiejszej Ewangelii. “Szukajmy zatem dobra, a nie zła, abyśmy żyli, a Pan będzie z nami” (zob.: Am 5, 14) w tej zaistniałej rzeczywistości i “sławmy Pana”, bo On z “krainy umarłych” może “wywołać moją duszę i ocalić mi życie” (zob.: Ps 30).

  4. Boże, dziękuję Ci za coronavirusa,bo dzięki niemu w naszej ojczyźnie dzieje się wiele dobra. W ludziach wyzwala się Solidarność ze służbą zdrowia, która opiekuje się chorymi i z samymi dotkniętymi tym wirusem. Ludzie zaczynają zastanawiać się nad swoim życiem i często nawracają się, a wiara innych się umacnia.Panie Ty nawet z największego zła potrafisz wyprowadzić wielkie dobro. Dziękuję Ci za wszystkie trudne doświadczenia, które przybliżają mnie jeszcze bardziej do Ciebie. Amen

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)