Archiwum z dnia: 24 marca 2020

NAWRACAĆ SIĘ, TO NAPEŁNIAĆ SIĘ DUCHEM ŚWIĘTYM

24.03.2020, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Proroka Ezechiela 47, 1-9.12

Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była zwrócona ku wschodowi; a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną, i poza murami powiódł mnie do bramy zewnętrznej, zwróconej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza. Potem poprowadził mnie ów mąż w kierunku wschodnim; miał on w ręku pręt mierniczy, odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę; woda sięgała aż do kostek. Następnie znów odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę: sięgała aż do kolan; i znów odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść: sięgała aż do bioder; i znów odmierzył jeszcze tysiąc łokci: był tam już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż woda była za głęboka, była to woda do pływania, rzeka, której nie można było przejść. Potem rzekł do mnie: «Czy widziałeś to, synu człowieczy?» I poprowadził mnie z powrotem wzdłuż rzeki. Gdy się odwróciłem, oto po obu stronach na brzegu rzeki znajdowało się wiele drzew. A on rzekł do mnie: «Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, a wtedy wody stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu: będzie tam też niezliczona ilość ryb, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Woda to w biblii jeden z symboli Ducha Świętego. Dobitnie pokazuje ten znak św. Jan w swojej Ewangelii: Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza». A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego (J7, 37-38). Człowiek ochrzczony jest świątynią Ducha Św., Duch Boży chce w Tobie mieszkać w obfitości, przepełniać Cię i rozlewać się na ludzi wokół. Takie jest pragnienie Jezusa, a Twoje?
  • odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę… Można mieć wody po kostki, po kolana, a może być jej głębia, w której się można zanurzyć. Aby wody Ducha było więcej, trzeba pójść wgłąb. To do nas należy wolna decyzja pójścia głębiej – w modlitwie i dawaniu czasu Bogu, w miłości bliźniego ponad swój egoizm, w pragnieniu i staraniach, by we wszystkim podobać się Panu, w zapraszaniu Ducha Św. każdego dnia.
  • Woda Ducha daje życie – rodzi owoce, które służą ludziom. będzie tam też niezliczona ilość ryb, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione (…) drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe To obrazuje totalną hojność Boga, Jego wolę, by nieustannie dawać, bo taka jest Jego natura. Przyjmowanie Ducha Św., miłości Boga, zawsze owocuje uzdrowieniem i stopniową przemianą serca i życia. Poszukaj, co Bóg już przemienił w Tobie, jak Jego życiodajna łaska rozlewa się w Twoim życiu i podziękuj za to. Często zło stara się swoim krzykiem ukryć łaski, żebyśmy gorzknieli i skupiali na cierpieniach, a nie widzieli i nie dziękowali za ogrom łaski.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Św. potrzebuję Ciebie! Proszę pomóż mi widzieć prawdę, dostrzegać dobroć Boga w moim życiu. Niech strumienie wody żywej popłyną z mojego serca!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?