Archiwum z dnia: 26 marca 2020

NAWRACAĆ SIĘ BY BYĆ PRZYJACIELEM BOGA

26.03.2020, czwartek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Wyjścia 32, 7-14

Pan rzekł do Mojżesza: «Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko zawrócili z drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca odlanego z metalu, i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: „Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej”». I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: «Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Pozwól Mi, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem». Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: «Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Czemu to mają mówić Egipcjanie: „W złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach i zgładzić z powierzchni ziemi”? Odwróć zapalczywość Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: „Uczynię potomstwo wasze tak licznym jak gwiazdy niebieskie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom i posiądą ją na wieki”». Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Pozwól Mi, aby rozpalił się gniew mój na nich – Bóg prosi o pozwolenie człowieka? Niezmienny Bóg zmienia zdanie pod wpływem Mojżesza? Tajemnicę może pomóc zrozumieć inny fragment Księgi Wyjścia (33,11) – Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Bóg jest tak dobry i pokorny, że uniżył się do pozycji przyjaciela człowieka, swoją niepojętą istotę przybrał w ludzkie emocje, by Mojżesz mógł z Nim mieć jakąś relację. Pan chciał mieć z Mojżeszem przyjacielską relację i w taki sposób z nim rozmawiał. Czyli dzielił się z Mojżeszem swoim bólem, radził się jak przyjaciela.
  • Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana – Mojżesz sam miał problemy z ludem, często złościł się na niego i skarżył Bogu. Nie wykorzystuje jednak sytuacji, by się ich pozbyć i prosić Boga, żeby to z jego z rodu stworzył nowy lud. Wielka jest pokora Mojżesza, który w ten sposób okazuje swoje podobieństwo do Boga. Widzimy w tym fragmencie rozmowę przyjaciół tak naprawdę podobnych do siebie. Bliska relacja z Bogiem upodobniła Mojżesza do Niego – nabrał pokory, miłości do ludu, miłosierdzia i waleczności o dobro bliźnich. Kto z kim przestaje, takim się staje. Czy twoja relacja z Bogiem zaczęła cię do Niego upodabniać? Czy widzisz jakąś różnicę, zmianę, która niepostrzeżenie się dokonała dzięki przestawaniu ze Słowem Bożym?
  • Bóg chce być twoim przyjacielem. Chce na modlitwie rozmawiać z tobą jak przyjaciel – żebyś wylewał przed Nim swoje serce, radził się Go, ufał Mu. Ufać można komuś, kogo się dobrze zna, z kimś przeszło się już jakąś drogę i on nie zawiódł. Czy masz wspólną drogę z Jezusem? Doświadczenia wspólnego przejścia przez jakieś trudy, Jego wierności i bliskości? Czy uważasz, że Jezus jest twoim przyjacielem? Czy ty uważasz się za Jego przyjaciela? Co możesz zrobić, aby rozwijać tę przyjaźń?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Dziękuję Ci Panie za Twoją bliskość, dobroć i przyjaźń! Duchu Święty proszę, pomóż mi zostać bliskim przyjacielem Jezusa. Pomóż mi zaufać, pomóż mi kochać, przemieniaj moje serce!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?