Archiwum z dnia: 4 października 2020

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZYJĄĆ JEZUSA POMIMO SWOICH OGRANICZEŃ

04.10.2020, niedziela , Św. Franciszka z Asyżu

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia wdłg św. Mateusza 21,33-43

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Gdy czytałem ten fragment przypowieści pomyślałem o Żydach, którzy nie rozpoznali w Jezusie syna Bożego i Mesjasza. Odrzucili Go, gdyż nie pasował do ich wizji wyzwolenia. „Ich mesjasz” miał być królem, kontynuatorem religijności nauczanej przez Sanhedryn, wodzem walczącym z okupantem a nie biednym cieślą z Nazaretu, który spotyka się z grzesznikami i mówi o miłości bliźniego. Odrzucili Jezusa, bo nie pasował do ich planów i wizji. Ich rzeczywistość religijna oraz polityczno-społeczna stanowiła „diabelski krąg stabilizacji” w którym nauczyli się żyć. Nie chcieli zmian.
  • Gdy przeczytałem ten fragment kolejny raz, pomyślałem o sobie i zadałem sobie pytanie czy i ja nie odrzucam Chrystusa? Pan Jezus w przypowieści pokazuje mi, że jestem jak ta winnica, obsadzona winoroślem, otoczona murem i wyposażona w budynki i narzędzia do uprawy. Bóg stworzył mnie, umieścił w rodzinie i dał dary, bym mógł wzrastać. Mając to wszystko, ubogacony i wspierany Łaską wynikającą z Sakramentów zacząłem budować siebie oraz moje otoczenie: pracę, rodzinę, przyjaciół i  swoje miejsce we wspólnocie Kościoła. I teraz Pan Bóg prosi mnie bym oddał mu owoc: ofiarował swój czas dla wspólnoty, modlitwę, majątek, umiejętności. Jak odpowiadam na to wezwanie? Czy potrafię „wyjść” ze swojej wizji Boga stojącego obok, dającego dary (gdy mi potrzeba) lecz niewtrącającego się w moje życie? Czy nie odrzucam go jak faryzeusze, bo mam swoje zajęcia, plany i nie chcę zmieniać swojego życia? Czy na Jego wezwanie wychodzę z „diabelskiego kręgu stabilizacji”?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu, oddaję Ci moje życie. Chcę dzielić się Tym, co otrzymuje z Twojej łaski. Daj mi otwarte serce na innych.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?