Archiwum z dnia: 10 października 2020

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM I WSŁUCHIWAĆ SIĘ W JEGO SŁOWO

10.10.2020, sobota , Św. Dionizego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 11,27-28

Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».
Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Na pierwszy rzut może się wydawać, sformułowanie „błogosławieni są raczej ci…” umniejsza rolę Maryi. Ale w odniesieniu do dalszej części zdania widać, że Maryja jest wzorem zasłuchania w Boga, szukania Jego woli i pełnienia jej. Jest wzorem wiernego trwania przy Synu-Słowie, aż po sam krzyż. Czy tak, jak Maryja jestem gotów być przy Jezusie? Kiedy uciekłem, stchórzyłem? Jakie sytuacje spowodowały, że dokonałem bardziej komfortowych, łatwiejszych, wygodniejszych i bezpieczniejszych wyborów, odwracając się od Jezusa?
  • Jezus mówi, że jeśli słuchamy Jego słowa, przyjmujemy je wiarą i wprowadzamy w życie, to mamy udział w szczęściu i błogosławieństwie. Bo „każde słowo Boga w ogniu wypróbowane, tarczą jest dla tych, co Doń się uciekają” (Prz 30,5). Jego słowo „trwa na wieki, niezmienne jak niebiosa” (Ps 119,89), „jest żywe i skuteczne,… zdolne osądzić zamiary i myśli serca” (Hbr 4,12), „jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119,105), daje nadzieję, jest dowodem, że jest tutaj i troszczy się o mnie, że nie opuści mnie nigdy, bo imię moje jest wyryte na Jego obu dłoniach (por. Iz 49,16). W Słowie uobecnia się sam Bóg  żywy i prawdziwy. Jeśli więc rozważam Słowo w sercu, żyję Nim, to Bóg jest ze mną, mówi do mnie w tej konkretnej sytuacji jakiej jestem. Tak jak mówił do Abrahama, Józefa, Maryii wielu innych, tak mówi do mnie i zapewnia o swojej miłości. Czy rozważam słowa Pisma Św.? Co teraz Bóg mówi do mnie?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, mów do mego serca. Mów Panie, bo sługa twój słucha.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?