Archiwum z dnia: 19 października 2020

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO DEMASKOWAĆ W SOBIE CHCIWOŚĆ

19.10.2020, poniedziałek , Świętych męczenników Jana de Brebeuf, Izaaka Joguesa oraz Towarzyszy

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 12, 13-21

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem». Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?»
Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia». I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?”
Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jezus w dzisiejszej ewangelii przestrzega nas przed chciwością. Tak, chciwość może dotyczyć także każdego z nas. Jezus powiada, że tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Człowiek może gromadzić dla siebie różne bogactwa: pieniądze, majątek, tytuły naukowe, wiedzę. Wszystko to jest potrzebne w życiu, ale nie zaspokoi naszego sensu życia. Swojej pustki wewnętrznej człowiek nie zapełni dobrami tego świata. Potrzebujemy mieć świadomość siebie, z jakiego powodu gromadzimy owe dobra. Jakie bogactwa zgromadziłeś w swoim życiu? Komu one służą? Czy potrafisz dzielić się nimi z innymi?
  • Chciwość jest silną, samolubną potrzebą ciągłego zdobywania lub posiadania czegoś więcej niż jest to rzeczywiście uzasadnione lub konieczne. To uczucie może dotyczyć wyczerpującego pożądania, głodu lub pragnienia pieniędzy, jedzenia czy sławy. Uczucie chciwości zazwyczaj charakteryzuje kogoś, kto im więcej osiąga, tym więcej chce i nigdy nie jest tym usatysfakcjonowany. W pogoni za swoimi materialnymi potrzebami nie zna granic i często je przekracza. Chciwość to złe podejście do życia. Owładnięta nią osoba ma poczucie pustki i skupia się na obsesyjnym szukaniu pocieszenia w zdobywaniu potencjalnych dóbr, które mają wyeliminować to bolesne uczucie. W jaki sposób zapełniasz pustkę w swoim życiu? Co stanowi granice w zdobywaniu różnego typu bogactwa?

  • Człowiek chciwy odczuwa wewnętrzny przymus, by spełniać swoje potrzeby, negując przy tym inne – równie ważne. Tak, więc nie zauważamy, że im bardziej jesteśmy chciwi, tym bardziej ulegamy samozniszczeniu. Nadmierne skupienie na sobie jest charakterystyczną cechą ludzi ogarniętych chciwością. Takie osoby zawsze stawiają siebie na pierwszym miejscu, okazując bardzo małe zainteresowanie potrzebami i uczuciami innych. Uczucie chciwości wpływa na to, że nie chcemy robić czegoś dla innych. Osoby chciwe nie są zdolne do empatii, a żyjąc, nie troszczą się o innych. Czy dostrzegasz potrzeby innych? O kim ostatnio pamiętałeś w postaci życzeń z okazji urodzin, imienin, rocznicy ślubu, święceń kapłańskich?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci, że przestrzegasz mnie przed chciwością. Dziękuję, że pozwalasz mi być świadomym siebie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?