Archiwum z dnia: 22 października 2020

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ADOROWAĆ I WIELBIĆ BOGA

22.10.2020, czwartek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List św Pawła do Efezjan 3, 14 – 21

Bracia:
Zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego, by potężnie wzmocnił się wewnętrzny człowiek. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości zakorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Boga.
Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż to, o co my prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Pismo Święte obfituje w liczne przykłady wzorów różnych form modlitwy. Wystarczy po nie sięgnąć. W dzisiejszej perykopie św. Paweł uczy nas modlitwy wstawienniczej, adoracji i uwielbienia jednocześnie. W pięknej modlitwie wstawienniczej prosi Boga Ojca, abym mocą Ducha Świętego przemieniała się wewnętrznie. Aby moje życie duchowe dominowało nad tym, co zewnętrzne. Będzie to możliwe, jeżeli będę w swoim życiu żyć Ewangelią i dawać świadectwo swej wiary w codzienności. Jeżeli Chrystus „zamieszka”, zadomowi się w moim sercu na stałe przez częstą modlitwę, udział w Eucharystii, służbę innym. Paweł prosi Boga o sprawy najistotniejsze. O to, abym była w stanie poznać miłość Chrystusa i została „napełniona całą Pełnią Bożą”. Czy potrafię się modlić o rozwój duchowy swój i swoich najbliższych? Czy zależy mi na zbawieniu swoim i innych? Czy jestem wytrwała i ufna w modlitwie? W jaki sposób się modlę?
  • Apostoł, zwracając się do Boga Ojca, “zgina przed Nim kolana”. Jest to wyraz wielkiego szacunku i czci. Czy upadam na kolana przed Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie? Kiedy to czynię i jak to czynię? Czy potrafię w czasie adoracji patrzeć na Boga, słuchać Go i zachwycać się Nim? Czy weryfikuję Słowo (tekst Biblii) ze swoim życiem? Czy jestem w stanie walczyć o swoje wnętrze i polecać Bogu najbliższych? Adorować, tzn. czcić Boga z miłością, szacunkiem i dziękczynieniem w miejscu Jego obecności, w Jego wspaniałości i w całym Jego dziele zbawienia. Adoracja jest wiec pełnym miłości spotkaniem z Bogiem Żywym, Panem, Stwórcą, Zbawicielem i najlepszym Przyjacielem. Adorując Boga, czerpię miłość Bożą z samego źródła i uczę się tą miłością żyć.
  • Dla Jana Pawła II, patrona dnia dzisiejszego, modlitwa była sprawą najważniejszą, a adoracja Najświętszego Sakramentu zajmowała miejsce szczególne. Dawała mu pociechę, wsparcie i siłę. Pisał: “Czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale raczej czasem, który zyskujemy, aby nadać głęboko ludzki charakter naszym relacjom z innymi” (Dies Domini, 7). Bierzmy wię wzór z Najlepszych.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, upadam na kolana przed Tobą, cześć Ci oddaję najwyższą i dziękuję za wszystkie dobrodziejstwa, których mi użyczasz. Bądź uwielbiony Panie w tym, co czynisz w moim życiu.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?