Archiwum z dnia: 27 października 2020

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO UCZYĆ SIĘ KOCHAĆ JAK JEZUS

27.10.2020, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List św. Pawła do Efezjan 5, 21-33

Bracia: Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby samemu sobie przedstawić Kościół jako chwalebny, niemający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu więc niechaj również każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego. A żona niechaj ze czcią się odnosi do swojego męża.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Czy św. Paweł podawał jakieś specjalne wymagania dla małżonków, tylko ich dotyczące? Nie do końca. Przecież Jezus postawił wszystkim jednakowo wysoką poprzeczkę: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. (J 15,12-13) Więc miłość w małżeństwie jest w sposób szczególny wypełnieniem nowego przykazania miłości Jezusa, które obowiązuje nie tylko wobec małżonka.

  • Czasem jednak najbliższych jest najtrudniej kochać. Może stąd taki wywód apostoła o małżeństwie. Być z kimś blisko, znaczy przecież usunąć zasieki, bariery obronne, zdjąć maski, odsłonić się… narażając na zranienie, które w takiej relacji boli szczególnie. Czy właśnie tego nie uczy nas Jezus swoim przykładem? On ogołocił samego siebie stawszy się podobnym do nas, pozwolił się zmiażdżyć i zamordować tym, których pragnął zbawić. Przeżył zdradę uczniów, i przyjął każdy grzech mój i Twój przybijający Go do krzyża. Zgodził się to wszystko przeżyć, aby stać się nam bliskim – Emmanuelem.
  • W innym miejscu Paweł pisze: A jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego. (1 Tm 5,8) Bywa że łatwiej i chętniej pomaga się poza domem, jest się miłym i dobrym dla obcych, czy znajomych. Cóż to jest warte, jeśli dla bliskich brakuje dobroci, cierpliwości i zwykłego uśmiechu? Czy dbasz, by okazywać miłość najbliższym, tak by to czuli? Czy walczysz ze swym egoizmem, by kochać  bezinteresownie – okazując dobroć niezależnie od tego, czy bliźni spełnia Twe oczekiwania, zasługuje na to czy nie, sprawia Ci przykrość, czy jest miły?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie wyznaję, że nie potrafię kochać swoimi siłami. Proszę, napełnij mnie Twoją miłością, uzdalniaj do kochania jak Ty!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?