Archiwum z dnia: 28 października 2020

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM I MODLIĆ SIĘ

28.10.2020, środa , Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Mądrości Syracha 35,12-14.16-18

Pan jest Sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał On względu na osobę przeciw biednemu, owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie lekceważy błagania sieroty i wdowy, kiedy się skarży. Kto służy Bogu, z upodobaniem będzie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu. Nie odstąpi ona, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jaka powinna być nasza modlitwa? Dzisiejsze Słowo uczy nas wiele na ten temat. Po pierwsze, jak Bóg zachowuje się wobec naszej modlitwy? Pan wysłuchuje prośby, nie lekceważy błagania, z upodobaniem przyjmuje, ujmuje się za sprawiedliwymi, wydaje słuszny wyrok. Zatem modlitwa nasza powinna być wytrwała, ufna, nieustanna. I jeszcze jedno: powinna mieć cel. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jaki jest cel twojej modlitwy? Bo jeśli jest cel, to jest i kierunek, mapa, drogowskazy. Jeśli nie ma celu, błąkasz się po bezdrożach.
  • Modlitwa nasza powinna być połączona ze służbą Bogu. Kto służy Bogu, z upodobaniem będzie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. Czasem mam wrażenie, że w naturze ludzkiej leży skłonność do przesady w jedną lub w drugą stronę. Jedni dużo się modlą, zaniedbując obowiązki stanu i różne sprawy życiowe, jak choćby dbanie o siebie. Inni angażują się bardzo na rzecz Kościoła: wspólnota, diakonia, spotkania, aktywność, służba służba służba…. ale nie mają czasu na modlitwę osobistą. Ich życie przypomina żonę, która tak bardzo chciała solidnie pracować w firmie swojego męża, że zupełnie przestała interesować się nim samym. W którą stronę idzie twoja skłonność?
  • Krzywda i bieda zbliżają nas do Boga. Wyzwalają takie pokłady modlitwy, o jakich w dobrych czasach nawet nam się nie śniło.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, Ty nigdy nie lekceważysz mojego błagania. Bądź uwielbiony.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?