Archiwum z dnia: 3 grudnia 2020

OCZEKIWAĆ PANA TO PEŁNIĆ JEGO WOLĘ

03.12.2020, czwartek , Św. Franciszka Ksawerego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 7,21.24-27

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. on jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. i runął, a upadek jego był wielki».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Czytając Biblię wiemy, że trzeba słuchać tego, co mówi do nas Jezus, ponieważ: …wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś co się słyszy, jest słowo Chrystusa. (Rz 10,17). W innym miejscu przeczytamy: to jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie, jego słuchajcie!’ (Mt.17,1-5). Ale z dzisiejszej Ewangelii dowiadujemy się, że samo słuchanie nie wystarczy. Wszystko, co usłyszymy powinno prędzej czy później trafić do naszego serca. Niekiedy jest to bardzo długa i kręta droga. Ale tylko wtedy osiągniemy zbawienie. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie (Rz 10,9).
  • Tylko wtedy, gdy słowa Jezusa dotrą do naszego serca będziemy zdolni wcielić je w życie. Można posiąść ogromną wiedzę teologiczną, można wygłaszać piękne nauczania, ale jeśli nie pozwolimy Słowu Bożemu przemieniać naszego serca, nie będziemy Jego świadkami. Żyć będziemy w ułudzie, budując swoje życie na kłamstwie o nas samych. Wznosząc budowlę na piasku.
  • Wielokrotnie spotykamy na swojej drodze ludzi, którzy w odpowiedzi na trudy i cierpienie odwracają się od Boga. Bo nie spełnił ich oczekiwań. Bo przecież mają w końcu prawo do szczęścia w nowym związku, do posiadania dziecka itd.
  • Autentyczna wiara w Jezusa polega na tym, aby wierząc w Niego, żyć według jego nauczań. Nie pod prawem, ale z własnej woli i z radością wypełniać Jego przykazania, współpracując z Bożą Łaską. A jakie jest miejsce i znaczenie Słowa Bożego w twoim życiu? Czy widzisz jak Jezus zmienia twoje myślenie, jak popycha cię do działania? Czy codzienne spotkanie ze Słowem Bożym rodzi w tobie pragnienie zerwania z grzechem?  

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Przemieniaj Jezu moje serce, abym miał odwagę i siłę żyć tak, by być Twoim uczniem.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?