Strona główna » slowo » PRZYJĄĆ PANA I WIERNIE ZA NIM CHODZIĆ

PRZYJĄĆ PANA I WIERNIE ZA NIM CHODZIĆ

06.01.2021, środa , Uroczystość Objawienia Pańskiego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 2, 1-12

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Mędrcy przybyli do stolicy. Gdzież indziej szukać wiadomości o nowym królu? Jerozolima – centrum życia politycznego, religijnego, społecznego etc. Herod nie był prawowitym władcą, ale nadanym z łaski Rzymu. Między Herodem i arcykapłanami zapewnne pojawiły się układy, wzajemne zależności, zapanowało jakieś względnie spokojne status quo. Dlatego gdy mędrcy powiedzieli o nowym królu, przeraził się nie tylko Herod (nic dziwnego) ale i cała Jerozolima; Jerozolima, która przecież powinna uradować się z narodzin żydowskiego – a więc “swojego” – króla, ale chyba nie chciała żadnych zmian.
  • Dlaczego arcykapłani nie poszli z mędrcami, skoro wiedzieli dokładnie, dokąd trzeba iść? Może dlatego, że Herod wysłał przybyszów potajemnie; może także z innego powodu. Czasem mamy wszystko jakoś względnie zaplanowane, poukładane, i nagle pojawia się ktoś/coś/jakieś zdarzenie, na które/na kogo długo czekaliśmy. Wtedy pojawia się zniecierpliwienie. Teraz? Teraz przychodzisz, teraz to się dzieje, gdy już przestałem czekać i wszystko sobie poukładałem? Mam teraz wszystko odwołać, zmienić? itd. Czy nie traktujemy też nieraz w ten sposób Pana Boga?
  • Spotkanie z Herodem było ważnym etapem na drodze mędrców. Obiecali mu, że dadzą znać, gdy odnajdą Mesjasza – ale Bóg poprzez nakaz we śnie, nakazał im wracać inną drogą i nie zawiadamiać króla. Splata się w ich historii własne rozeznanie, własna wiedza (akurat w tym wypadku astronomiczna), odwaga, współpraca z innymi ludźmi, wierność wewnętrznym natchnieniom. Co jest dla mnie ważniejsze – lojalność wobec ludzi, czy własne rozeznanie i posłuszeństwo natchnieniom? Jak wygląda moje rozeznawanie na codzień?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Trzej Królowie, prowadźcie mnie ku głębszemu, dojrzalszemu rozeznawaniu woli Boga.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


komentarze 3 do rozważania “PRZYJĄĆ PANA I WIERNIE ZA NIM CHODZIĆ”

  1. Kochany Panie Jezu naucz mnie rozeznawać Twoja wolę i żyć nią na co dzień.Ufam Tobie.

  2. Panie Jezu Ukochany, Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. ŚWIEC JEZU ŚWIEĆ CHWAŁĄ OJCA NAPEŁNIJ ZIEMIĘ. AMEN

  3. Trzej Królowie podążający do Jezusa, Dzieciątka Bożego przymóżcie mi wiary, nadziei i miłości, bym zawsze umiała odczytać wolę Bożą w moim życiu! Amen.
    Alicja

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)