Archiwum z dnia: 8 stycznia 2021

PRZYJĄĆ PANA TO, ZMIENIAĆ SWOJE MYŚLENIE

08.01.2021, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 6, 34-44

Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, ogarnęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce jest puste, a pora już późna. Odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia”. Lecz On im odpowiedział: „Wy dajcie im jeść”. Rzekli Mu: „Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby im dać jeść?” On ich spytał: „Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie !” Gdy się upewnili, rzekli: „Pięć i dwie ryby”. Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. I rozłożyli się gromada przy gromadzie, po stu i po pięćdziesięciu. A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi. Także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do sytości i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i ostatki z ryb. A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Tłumy podążały za Jezusem, ponieważ w Nim doświadczały życia, ponieważ ludzie chętnie idą tam, gdzie doświadczają prawdziwego życia, sensu i spełnienia. Znamienna jest także reakcja samego Jezusa. On dostrzegał to, czego inni nie potrafili zobaczyć: „Byli bowiem jak owce nie mające pasterza”. Jezus doskonale wiedział, że tłum ludzi potrzebuje pasterza, ponieważ bez niego jest zagubiony. Jezus – Mesjasz – widzi więcej i głębiej niż człowiek. Potrzebujemy jako ludzie prosić o oczy serca, które potrafią ujrzeć więcej niż to, co widać tylko na zewnątrz.
  • „I zaczął ich nauczać”. Dlaczego Jezus zaczął od nauczania  tłumu? Nawrócenie ze swojej istoty jest zmianą myślenia – z ludzkiego na Boże. Myślenie warunkuje nasze działanie, dopiero później zbieramy owoce tego myślenia. Święty Paweł w Liście do Rzymian pisze: Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu (czyli zmieniajcie myślenie), abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. (Rz 12, 2).
  • Myślenie Boże oznacza dla człowieka życie, godność, miłość i potrzebę nawrócenia. Zmiana myślenia umożliwia człowiekowi zmianę działania i zmianę życia. Każde „przełożenie zwrotnicy”, każda zmiana w naszym życiu, domaga się zmiany myślenia. Całe nasze życie domaga się takiej czy innej zmiany myślenia, która nie jest możliwa na poprzednim etapie życia.
  • Myślenie Boże zawarte jest w Słowie Bożym. Potrzebujemy trwać przy Słowie jak przy wodzie, która niesie życie. Autor Psalmu 1 pisze: Szczęśliwy mąż, który (…) ma upodobanie w Prawie (Słowie) Pana, nad Jego Prawem (Słowem) rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdna: co uczyni, pomyślnie wypada. (Ps 1, 1-3).
  • Zmiana myślenia jest najpierw łaską. Czy prosisz Boga żywego o zmianę myślenia? Ale zapytaj się też jak często sięgasz po słowo Boże w którym jest myślenie Boże? Czy wprowadzasz je w swoje życie?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję , że pragniesz mnie nauczać. Proszę Cię o łaskę pokory, aby wsłuchiwać się w Twoje słowo i wprowadzać je w życie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?