Archiwum z dnia: 9 stycznia 2021

PRZYJĄĆ PANA, TO DOSTRZEGAĆ JEGO OBECNOŚĆ W TRUDNYCH MOMENTACH

09.01.2021, sobota

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 6,45-52

Kiedy Jezus nasycił pięć tysięcy mężczyzn, zaraz przynaglił swych uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, do Betsaidy, zanim sam odprawi tłum. Rozstawszy się więc z nimi, odszedł na górę, aby się modlić.
Wieczór zapadł, łódź była na środku jeziora, a On sam jeden na lądzie. Widząc, jak się trudzili przy wiosłowaniu, bo wiatr był im przeciwny, około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze, i chciał ich minąć. Oni zaś, gdy Go ujrzeli kroczącego po jeziorze, myśleli, że to zjawa, i zaczęli krzyczeć. Widzieli Go bowiem wszyscy i zatrwożyli się. Lecz On zaraz przemówił do nich: «Odwagi, to Ja jestem, nie bójcie się!» I wszedł do nich do łodzi, a wiatr się uciszył.
Wtedy oni tym bardziej zdumieli się w duszy, nie zrozumieli bowiem zajścia z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jezus krocząc po wodzie objawia uczniom swoją boskość. Po pierwsze nawiązując do księgi Hioba, w której Hiob w ten sposób opisywał wszechmoc Boga przejawiającą się w kroczeniu po wodzie (Hi 9,8). Po wtóre powiedział do apostołów: „Ja jestem”. W ten sam sposób Bóg przedstawił się Mojżeszowi w płonącym krzewie (Wj 3,14). Mimo to uczniowie nie rozumieli tego, co się działo. My też niejednokrotnie uczestniczymy w  wydarzeniach, w których objawia się moc Boga w naszym życiu. Może są to „zwyczajne” okoliczności, a może także jakieś spektakularne wydarzenia. Zbyt mocno skoncentrowani na trudnościach, kłopotach, zadaniach do wykonania, pochłonięci pracą, nie zauważamy Boga. W czym przejawiła się obecność Boga przy mnie dzisiaj, wczoraj, w minionym roku?
  • Z Jezusem jesteśmy w stanie przechodzić przez burze i wiatry. On wkracza w nasze trudności, noce, ciemności i mówi „nie bój się”. Choć po ludzku może być ciężko, On może przynieść pomoc i pokój. Nie oznacza to wcale, że wszystko się samo rozwiąże, naprawi, ale z Nim stanie się do przejścia. Tak jak przyszedł do uczniów „o czwartej straży nocnej”, czyli już nad ranem, w porze największego utrudzenia i zmęczenia, tak przychodzi do nas, kiedy my opadamy już z sił i nasze wysiłki wydają się nie przynosić efektów. W jakie miejsce mojego życia, w jakie trudności, lęki, z którymi się borykam, nie zaprosiłem jeszcze Jezusa? Gdzie staram się iść tylko o własnych siłach?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: „Usuń to, co zasłania mi oczy, bym mógł rozważać cuda Twego Prawa. (Ps 119,18)

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?