Archiwum z dnia: 9 sierpnia 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO BYĆ GOTOWYM

09.08.2021, poniedziałek , Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), patronki Europy

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia wg św. Mateusza 25, 1-13

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: “Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.
Lecz o północy rozległo się wołanie: «Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!» Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: «Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną». Odpowiedziały roztropne: «Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie». Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec: te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: «Panie, panie, otwórz nam». Lecz on odpowiedział: «Zaprawdę powiadam wam, nie znam was».
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Oczekiwanie! Któż z nas lubi na „coś” czekać? W przychodni, w sklepie, na umówione spotkanie, czy na ważne wydarzenie w naszym życiu. Oczekiwanie kojarzy się z marnowaniem czasu na coś co ma nadejść, a czego nie można przyspieszyć. Ale czy na pewno? My ludzie staramy się dbać o czas, wykorzystać każdą daną minutę, sekundę jak to się mówi, aby jej nie zmarnować, ale czy na pewno? A więc: jak wykorzystuję dany mi czas?
  • W dzisiejszej Ewangelii również pojawia się oczekiwanie na wyjątkowego Gościa. Okazuje się jednak, że nie wszyscy są gotowi, bo zabrakło oliwy – przygotowania. Oliwa symbolizuje brak gotowości na przyjście Oblubieńca a czy ja jestem gotowy? Czas, który otrzymaliśmy, możemy poświęcić na bierne oczekiwanie albo na wartościowe wykorzystanie go na nawrócenie i właściwe przygotowanie się na spotkanie z Panem Jezusem. Warto zastanowić się jak wygląda moje przygotowanie do tego wyjątkowego spotkania. Czy mam dość oliwy?
  • Znamy słowa Jezusa skierowane do Marty –  (Łk. 10, 41-42) „Marto, Marto troszczysz się i niepokoisz o wiele a potrzeba tylko jednego” te słowa wskazują nam że często tracimy z oczu cel ostateczny, spotkanie z Oblubieńcem troszcząc się o wiele niepotrzebnych spraw tego świata i poświęcając im swój cenny czas.
  • Czy ktoś z nas może choćby minutę dodać do swojego życia? Tylko Bóg jest Panem czasu i to On ten czas daje. Bóg z miłości do każdego człowieka przedłuża Mu czas na nawrócenie – może dlatego Oblubieniec się „spóźnia”? Kardynał Wyszyński mówił „Ludzie mówią: czas to pieniądz. A ja Wam mówię „czas to miłość”. Będziemy sądzeni z miłości jaką okazaliśmy Bogu i bliźniemu niech ona będzie naszą oliwą na spotkanie z Oblubieńcem.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie pomóż mi i innym ludziom przygotować się na spotkanie z Tobą.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?