Archiwum z dnia: 15 sierpnia 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM WIELBIĄC BOGA ZA WIELKIE DZIEŁA

15.08.2021, niedziela , Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 1,39-45

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.
Wtedy Maryja rzekła:
Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie na pokolenia i pokolenia
Nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Maryja jest wzorem wsłuchiwania się i bezwarunkowej wiary w obietnice Boże. Jest tą, która „zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2,19). Dzięki jej otwartości na Boga, stała się Matką Jego Syna. Błogosławieni są również wszyscy, „którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je” (Łk 11,28). Czy słyszę co Bóg mówi do mnie? Jakim słowem żyję obecnie? Do czego ono mnie wzywa? Jakie owoce słuchania Słowa widzę w swoim życiu?
  • Maryja, gdy dowiedziała się, że Elżbieta oczekuje dziecka (mimo podeszłego wieku i niepłodności), „z pośpiechem” wybrała się w podróż do krewnej. Mimo, że sama była już w stanie błogosławionym, pokonała długą drogę (z Nazaretu do Ein Karem jest ok. 140 km), by zaoferować swoją pomoc. Gotowość przyjęcia woli Boga przyniosła w życiu Maryi bardzo konkretne owoce, zarówno te wielkie zapowiadane i oczekiwane przez ludzkość – wcielenie Boga, jak również te wyrażające się w zwyczajnych gestach – niesienie pomocy brzemiennej krewnej. Doświadczenie miłości Boga przynagla ją do działania, do dzielenia się radością, do niesienia Jezusa drugiemu człowiekowi. Każdy wierzący jest wezwany do niesienia Jezusa. Ale żeby Go zanieść, trzeba najpierw Go przyjąć do swojego życia. Czy ja otwieram się na Ducha Świętego? Jak wyglądają moje spotkania z innymi ludźmi? Jakie przynoszą owoce? Czy służę pomocą?
  • Uwielbienie jest najczystszą formą oddania czci Panu Bogu. Jest ono stanięciem w prostocie, pokorze, bezinteresownej miłości wobec Pana. Jest odpowiedzią na dobro, które ma swoje źródło w Bogu i którego również osobiście doświadczam. Wielbienie Boga wymaga czystego i pokornego serca, zdolnego dostrzec wielkie rzeczy, jakie On czyni w życiu każdego z nas. Czy dostrzegam Jego działanie w swoim życiu? Czy uwielbiam Boga, czy oddaję mu chwałę i dziękczynienie?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: „Błogosław, duszo moja, Pana, i całe moje wnętrze – święte imię Jego! Błogosław, duszo moja, Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach” (Ps 103, 12).

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?